Start NTA voor lithium-ion batterijbranden

Lithium-ion batterijen zoals gebruikt in e-bikes en mobiele telefoons kunnen branden. Bij brandblussers die bedoeld zijn om deze branden te blussen, ontbreekt echter een betrouwbare testmethode om deze geschiktheid te kunnen valideren. Daarom wordt een Nederlandse Technische Afspraak (NTA) gemaakt met de regels voor li-ion brandproeven. Belanghebbende partijen kunnen zich tot 31 mei 2021 aansluiten bij dit initiatief.

Er zijn inmiddels een groot aantal tests uitgevoerd, waarbij duidelijk is dat het niet makkelijk is een li-ion brand te blussen. Ook is onderzocht wat een goede testopstelling is. Een voorbereidende taakgroep heeft op basis hiervan een startdocument gemaakt. Dit wordt uitgewerkt tot NTA 8133 ‘Draagbare blustoestellen — Prestatie-eisen, beproevingsmethoden en markering voor geschiktheid voor het blussen van Li-ion accu branden tot circa 1000 Wh’.

Snelle start
Door een NTA te publiceren is er een goed begin. Deze eerste publicatie betreft accu’s van beperkt vermogen (tot 1000 Wh, dat is nog net een e-bike, maar niet meer een speed pedelec). Als deze NTA gepubliceerd is, is het streven om er een (Europese) norm van te maken.

 

Meedoen?
Naast fabrikanten van brandblussers is het initiatief interessant voor organisaties waar (kleine) li-ion batterijen zijn opgeslagen, verzekeraars, BHV-organisaties/opleiders en adviseurs. Tot 31 mei 2021 kunt u zich aanmelden via bi@nen.nl.

Meer informatie
Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Annet van der Horn, telefoon 015 2 690 324 of e-mail bi@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen
Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normsubcommissie ‘Draagbare en verrijdbare blustoestellen’ houdt zich bezig met veilige middelen om bijvoorbeeld een brand te bestrijden tot professionele hulp is gearriveerd. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar bi@nen.nl.