Aanvraag Subsidieregeling praktijkleren

Van 2 juni tot en met 16 september 2021 kunnen werkgevers een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling praktijkleren voor leerlingen over het schooljaar 2020-2021. De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van een leerling, deelnemer, student of promovendus.

De overheid wil ondernemers stimuleren te investeren in het opleiden van toekomstig beroepspersoneel. De subsidie praktijkleren compenseert ondernemers gedeeltelijk voor de tijd die zij extra nodig hebben om de leerling-werknemers goed te begeleiden. De hoogte van de vergoeding hangt af van het aantal weken dat een leerling op het bedrijf werkte.

Omdat het bij de Subsidieregeling praktijkleren gaat om schoolgaande leerlingen, wordt de subsidie verkregen per schooljaar. Leerlingen die een (bbl-)traject volgen, waarbij ze vier dagen in de week stagelopen en een dag in de week naar school gaan, komen hiervoor doorgaans in aanmerking. Ook bedrijven die leerlingen begeleiden die een duale hbo- of technische wo-opleiding volgen, komen in sommige gevallen in aanmerking voor de tegemoetkoming van € 2.700,-.

Coulance in verband met coronavirus
Het kabinet heeft maatregelen afgekondigd in verband met het coronavirus. Werkgevers kunnen als gevolg hiervan te maken hebben met gedwongen sluiting. De hoogte van de subsidie praktijkleren is afhankelijk van het aantal weken dat een leerbedrijf een leerling, deelnemer of student begeleidt. Voor werkgevers die te maken hebben gehad met gedwongen sluiting sinds 16 december 2020 als gevolg van de corona-maatregelen, worden de weken waarin zij de leerling, deelnemer of student niet konden begeleiden, niet in mindering gebracht op de subsidie. Ditzelfde geldt voor bedrijven die weliswaar niet gedwongen gesloten waren, maar toch moesten sluiten, omdat voortzetting van het bedrijf, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, niet verantwoord was.

Meer weten en aanvragen? Kijk HIER.