Staat uw techniek straks op de Milieulijst 2022?

Heeft u een voorstel voor opname van een bedrijfsmiddel op de Milieulijst 2022? Dien dit dan uiterlijk 15 augustus 2021 in. Op de Milieulijst staan jaarlijks zo’n 350 innovatieve en milieuvriendelijke investeringen waarin ondernemers fiscaal voordelig kunnen investeren via de regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil).

Wij passen de Milieulijst jaarlijks aan. Tot 15 augustus 2021 kan het bedrijfsleven voorstellen indienen voor de nieuwe Milieulijst van 2022. Iedereen kan gewenste aanpassingen voor de Milieulijst doorgeven aan ons. Dit is vooral interessant voor leveranciers van innovatieve milieutechnieken. Als uw techniek wordt opgenomen op de Milieulijst kan dit de marktintroductie of -verbreding van deze techniek versnellen.

Criteria
De voorstellen worden getoetst aan een aantal criteria. Zo is MIA\Vamil-voordeel niet bedoeld voor technieken die zichzelf ook zonder MIA\Vamil-ondersteuning al in korte tijd terugverdienen. Ook moet de techniek in voldoende mate milieuvoordeel opleveren en aansluiten bij de speerpunten uit het huidige milieubeleid. Dit beleid maakt dat ook technieken op het gebied van Circulaire Economie nadrukkelijk de aandacht krijgen.

MIA en Vamil
Via de MIA verlagen bedrijven de fiscale winst. Tot 36 procent van de kosten van de milieu-investering mogen zij in mindering brengen op de fiscale winst. Met de Vamil kunnen bedrijven 75 procent van een investering op een willekeurig moment afschrijven. Door sneller afschrijven vermindert de fiscale winst en betalen bedrijven minder belasting in dat jaar. Dit levert voordeel op.

Meer weten?