12 Technohubs verbinden onderwijs met bedrijven

Banen veranderen steeds sneller. Onderwijs en bedrijven zoeken daarom naar nieuwe manieren om mee te bewegen en bij te blijven. Dat valt niet altijd mee in de praktijk. FME en de vakbonden zochten naar een methode die wel werkt, die leren prikkelt, innovaties aanjaagt en onderwijsinstellingen daarbij betrekt. Dat werd de aanjaagsubsidie Technohubs. Bedrijven aangesloten bij de cao Metalektro konden de afgelopen anderhalf jaar via A+O Metalektro een aanvraag doen voor het oprichten van een Technohub.

Technohub
In een Technohub werken onderwijs en bedrijfsleven in een regionale publiek-private samenwerking (PPS) aan kennisuitwisseling op het gebied van technologische innovaties. De hub is een inspirerende plek waar medewerkers bijblijven in hun vak en ook jongeren de skills leren die ze nodig hebben voor de toekomst. Je leert niet in een traditionele schoolopzet, maar op nieuwe en hybride manieren die nauw aansluiten bij de actuele beroepspraktijk. Een technohub maakt innovaties regionaal toegankelijk, zodat werkenden zich een leven lang kunnen ontwikkelen.

Betere aansluiting tussen het beroepsonderwijs en bedrijfsleven
Publiek private samenwerkingen (PPS) hebben de afgelopen 10 jaar bewezen dat ze bijdragen aan een betere aansluiting tussen het beroepsonderwijs en bedrijfsleven, een economische meerwaarde leveren én dat er met relatief weinig geld veel kan worden bereikt. Echter, nog niet eerder werd deze samenwerking op deze innovatieve manier vanuit de private sector fors aangejaagd.

Uiteenlopende terreinen
Er zijn 12 Technohubs ontstaan, op uiteenlopende terreinen: van inclusieve technologie, ‘verbinden in de keten’ tot een logistiek lab. De hubs zijn verspreid over het hele land. Op al die plekken werken minimaal twee onderwijsinstellingen, samen met bedrijven uit de maakindustrie aan het ontwikkelen van medewerkers, promotie van techniek (onderwijs) en innoveren in de regio. De regeling is nu gesloten. Bureau Birch gaat het komende jaar onderzoek doen naar de impact van de Technohubs.

FME wenst iedereen betrokken bij de Technohubs ontzettend veel plezier en energie bij het samen leren, werken en innoveren in de regio!