FPT-VIMAG schrijft mee aan Smart Industry agenda ’22-’25

In 2014 is het Smart Industry programmabureau gestart vanuit FME, TNO en KVK met funding vanuit het Ministerie van EZ(K). Na de actieagenda startte in 2018 de implementatieagenda. In 2022 moet de ‘schaalsprong’ agenda er staan. Aan deze agenda gaat FPT-VIMAG meeschrijven.

Gedurende de eerste zeven jaar van het programma zijn veel regionale fieldlabs en hubs opgezet. Hierin hebben veel grote(re) bedrijven deelgenomen. Nu is het de beurt aan de grote groep mkb bedrijven die nog geen stappen naar automatisering en digitalisering hebben gezet.

Nu de schaalsprong naar een landelijk programma moet worden gemaakt, is FPT-VIMAG gevraagd haar input te leveren. Vanuit het bestuur hebben Frank Scherphof (penningmeester en Director Operations Voortman Steel Machinery) en Menko Eisma (vicevoorzitter en Directeur TRUMPF Nederland) de handschoen opgepakt.

Ook in de vakgroep Productieautomatisering wordt nagedacht over Smart Industry. Dit gebeurde al vanuit het project Factory of the Future, maar er wordt ook gewerkt aan een gezamenlijk inspiratiedocument voor dezelfde mkb doelgroep.

Wilt u aanhaken bij de vakgroep Productieautomatisering? Deelname is kosteloos voor leden.

Ramon Dooijewaard, Directeur FPT-VIMAG: “Het secretariaat consulteert via de secties en de vakgroepen zoveel mogelijk leden om input te vragen. FPT-VIMAG heeft het bereik naar de markt; onze leden staan immers dagelijks in contact met de bedrijven die stappen ondernemen in Smart Industry. Nu moeten we onze kennis van innovaties en de markt omzetten naar een werkbaar programma dat onze leden ondersteunt in deze transitie.”