Regionale energieplannen: veel oog voor ambitie en draagvlak, nu de blik op uitvoering

Er is regionaal veel ambitie om van de energietransitie een succes te maken. Dat toont de optelsom van de 30 regionale energieplannen (RES 1.0) die gepresenteerd zijn. Wel vraagt de uitvoering nog meer aandacht; onder andere kosten, tempo en technische haalbaarheid zouden prominenter moeten worden meegenomen in de realisatie van de plannen. Hiervoor zijn zowel de regio’s als het Rijk aan zet. Dat concludeert de NVDE in een position paper in reactie op de plannen.

“De regio’s hebben duidelijk hard hebben gewerkt, met oog voor zowel ambitie als draagvlak,” aldus Olof van der Gaag, directeur van de NVDE. “om de plannen om te zetten naar nieuwe zon-, wind- en warmteprojecten, moet de blik nu richting de uitvoering. Als ‘doeners’ in de energietransitie helpen de netbeheerders, projectontwikkelaars en energiecoöperaties graag om van de RES’en een succes te maken. Daarvoor vragen we de regio’s om de vaart erin te houden en bij het concretiseren van de plannen meer aandacht te besteden aan de technische en financiële uitvoerbaarheid. Van het Rijk is financiële ondersteuning nodig om maatschappelijk wenselijke keuzes mogelijk te maken.”

7 punten voor regio’s en Rijk
De NVDE signaleert in haar position paper vier punten die in de regio’s extra aandacht vragen in de volgende fase van de RES (RES 2.0). Daarnaast zijn er drie punten waarvoor het Rijk aan zet is. Het gaat dan om:

Aandachtspunten in de regio’s

  • Weeg technische en financiële uitvoerbaarheid prominent mee in uitwerking plannen
  • Voorkom dat beperkingen in lokaal beleid uitvoering van de RES-plannen tegenwerken
  • Houd vaart in de vergunningverlening en planprocedure
  • Concretiseer de warmteplannen


Aandachtspunten op landelijk niveau

  • Faciliteer overprogrammeren en houd de SDE open voor projecten met draagvlak en netaansluiting
  • Organiseer financiering voor maatschappelijk wenselijke keuzes, middels de SDE++ en een kwaliteitsbudget
  • Bied ook na 2021 financiële zekerheid voor de continuering van het RES-proces

Deze punten zijn verder uitgewerkt in het position paper van de NVDE over de RES 1.0 en de fase erna. Deze is hier in zijn volledigheid te lezen.

Over de NVDE:

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie door het bundelen van krachten uit de gehele sector. De activiteiten bij meer dan 6000 aangesloten bedrijven vertegenwoordigen nu al een omzet van ruim €41 miljard en meer dan 250.000 werknemers.