MKB Idee – Bijna open

Bent u een mkb-ondernemer en wilt u zelfstandig of samen met andere mkb-ondernemers de leercultuur in uw onderneming versterken? Dit door meer te investeren in de kennis en vaardigheden van uw personeel én belemmeringen die u daarbij ervaart weg te nemen? Dan kan de regeling ‘Beleidsexperiment Menselijk Kapitaal’ (hierna MKB Idee) iets voor u zijn.

Doel
Door meer te investeren en belemmeringen weg te nemen versterkt u niet alleen de leercultuur. U verhoogt ook de arbeidsproductiviteit en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

De subsidie die vanuit MKB Idee wordt verstrekt is niet bedoeld om rechtstreeks te besteden aan scholing- en ontwikkeling of aan wervingscampagnes. Alleen projecten die belemmeringen wegnemen en de leercultuur versterken komen voor subsidie in aanmerking.

Voor wie?
MKB Idee is er alleen voor mkb-ondernemers en samenwerkingsverbanden van mkb-ondernemers met kennisinstellingen, brancheorganisaties of andere organisaties. Minimaal 65% van alle partners in een samenwerkingsverband moet mkb-ondernemer zijn.

Een stichting of vereniging kan onder bepaalde voorwaarden als mkb-onderneming worden aangemerkt. Ook als die nog in oprichting is. Let wel, in de aanvraag moet duidelijk staan aangegeven welk type organisatie de aanvraag indient. Als subsidie wordt verleend, moet de aanvrager ingeschreven staan in het beroepsregister/handelsregister.

Landbouw- en visserijondernemingen komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

Budget
Het totaal beschikbare budget voor 2021 is € 7 miljoen. Hiervan is ten minste € 1,5 miljoen voor aanvragen van kleine mkb-ondernemers en samenwerkingsverbanden waarvan ten minste één van de deelnemers een kleine mkb-ondernemer is. Kleine mkb-ondernemers hebben maximaal 50 fte in dienst en een omzet van niet meer dan € 10 miljoen per jaar.

Subsidiabele kosten
De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele project gerelateerde kosten. De kosten die voor subsidie in aanmerking komen staan omschreven in het Kaderbesluit Nationale EZ-subsidies. Het moet in ieder geval gaan om alle redelijk gemaakte kosten, die direct verbonden zijn aan de uitvoering van het project. Dit zijn bijvoorbeeld loonkosten van de aanvrager of kosten die de aanvrager maakt voor het inschakelen van derden. Er zijn geen specifieke kostensoorten uitgesloten. Btw komt niet voor subsidie in aanmerking.

Voorwaarden
Voor MKB Idee gelden voorwaarden en richtlijnen. 
Lees meer over de voorwaarden voor rangschikking.
Lees meer over aanvullende voorwaarden en richtlijnen.

Na uw aanvraag
Een belangrijk doel voor MKB Idee is het krijgen van meer informatie over de problemen waar u als mkb’er tegenaan loopt als het gaat over menselijk kapitaal. Daarom is het invullen van een 0-meting verplicht om in aanmerking te komen voor subsidie. In de bevestigingsmail van uw MKB Idee-aanvraag vindt u de link naar deze 0-meting.

Eerder aanvraag ingediend?
Heeft u eerder een aanvraag ingediend voor MKB Idee? Lees wat er gebeurt na uw aanvraag.

Uitslag MKB Idee tender
De uitslag van de afgelopen MKB Idee tender is bekend. In totaal zijn er 231 voorstellen gerangschikt. De 1e 63 voorstellen ontvangen subsidie uit het subsidiebudget van € 10 miljoen. In het overzicht staan alle aanvragen, gesorteerd op volgorde van rangschikking.

Wetten en regels

Meer weten?

  • Heeft u vragen over MKB Idee? Lees de veelgestelde vragen.
  • Op 25 mei 2021 vond een webinar plaats met informatie over MKB Idee en de SLIM-regeling. Heeft u niet kunnen deelnemen? Bekijk dan het webinar via Vimeo. Vanaf 38:44 begint de informatie over MKB Idee.
  • Om u te inspireren zijn de resultaten van 17 ondernemers die in 2018 en 2019 van MKB Idee subsidie hebben ontvangen, gebundeld in de publicatie MKB Idee: Oplossingen van ondernemers om leren en ontwikkelen in het mkb te stimuleren (pdf). De input van deze ondernemers is in dit boekje vertaald naar een breed scala aan oplossingen en stappenplannen waar u zelf mee aan de slag kunt.