De knvvk & young cool en TVVL intensiveren duurzame samenwerking

TVVL is verheugd dat de knvvk & young cool haar verenigingsbureau en het postadres gaat verhuizen naar de TVVL in Woerden. Patricia Verbruggen-Vink is de verenigingsmanager en het eerste aanspreekpunt van de vereniging. TVVL zal waar nodig de vereniging ondersteunen in haar backoffice activiteiten. De knvvk & young cool is een technische wetenschappelijke vereniging en vormt al meer dan 100 jaar het kennisnetwerk voor de koudetechnische professional. Sinds 2014 coördineert TVVL de post-HBO opleiding Koudetechniek voor de Stichting Post HBO Koudetechniek, een initiatief van de knvvk & young cool samen met 3 andere partijen uit de branche.

Joop Hoogkamer, Secretaris/penningmeester van de knvvk & young cool geeft aan: “De ambitie van de knvvk & young cool is hoog en om die ambitie te schragen moet de organisatie mee ontwikkelen. Daarom hebben wij na goed overleg met TVVL besloten ons verenigingsbureau bij hen te huisvesten. Enerzijds om de professionele ondersteuning die wij mogen verwachten van TVVL en anderzijds zodat wij onze onafhankelijke positie behouden en blijven uitdragen. Immers beide verenigingen zijn gelijkwaardig: ze zijn beiden een beroepsvereniging, hebben een onafhankelijke positie, ze zijn een platform van professionals en ze vullen elkaar aan. Een andere belangrijke overweging is dat op de locatie Woerden meerdere technisch georiënteerde verenigingen zijn gehuisvest, wat de onderlinge samenwerking vergemakkelijkt en versterkt.”

Een belangrijke activiteit van de knvvk & young cool is het verbinden van de wetenschap, het bedrijfsleven en overheden. Een belangrijk focuspunt van de knvvk & young cool is kennisoverdracht en om die focus te waarborgen heeft de knvvk & young cool destijds onder andere gekozen voor het oprichten van een opleiding Post HBO Koudetechniek. Daarnaast vormen het stimuleren van ontwikkeling en innovatie in de sector alsook groei en verjonging van het ledental eveneens belangrijke pijlers voor de knvvk & young cool.

John Lens, Directeur TVVL voegt hier aan toe: “Als we echt stappen willen zetten in het verder verduurzamen van Nederland dan is het samenbrengen van de juiste mensen en kennis essentieel. Juist vanuit nieuwe en ook andere invalshoeken ontstaat de zo nodige innovatie. De afgelopen jaren hebben TVVL en de knvvk & young cool elkaar al gevonden in de ambitie om de sector te laten excelleren en wij kijken er dan ook naar uit om vanuit een nog intensievere samenwerking het verschil te blijven maken.”