FME-voorzitter bespreekt innovatiepact en Smart Industry met Koning Willem-Alexander

Tijdens het staatsbezoek aan Berlijn heeft FME-voorzitter Theo Henrar onlangs het Duits-Nederlands innovatie- en technologiepact toegelicht aan Zijne Majesteit de Koning. Met het pact committeren de publiek-private partners van beide landen zich aan een nauwe samenwerking om de concurrentiekracht van de EU te verbeteren en haar toekomstige welvaart te waarborgen door samen te investeren in onderzoeks- en innovatieprojecten.

“Het versterken van onze strategische autonomie is niet alleen om geopolitieke redenen belangrijk, maar is ook van vitaal belang voor onze economieën. We zullen deze samenwerking verder uitbouwen op het gebied van de energietransitie, slimme industrieën, mobiliteit en zorg”, zei Henrar.

Vermenigvuldigen
Het is het eerste publiek belangrijke moment voor Henrar, die sinds 17 juni aan het roer van de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie staat. Hij benadrukt in het bijzijn van de Koning dat “het absoluut essentieel is dat we onze inspanningen in de huidige Industrie 4.0-transformatie vermenigvuldigen, om ervoor te zorgen dat meer bedrijven de vruchten kunnen plukken van digitalisering”.

In Nederland wordt het Duitse Industrie 4.0 ‘Smart Industry’ genoemd, waar Henrar tevens voorzitter van is. “Op dit moment is slechts een kopgroep van 5-7% van alle Europese productiebedrijven daadwerkelijk ‘smart’, digitaal dus. Dit is volstrekt onvoldoende. We lopen het risico dat we in de toekomst de nieuwe generatie hightechapparatuur niet op concurrerende schaal kunnen ontwikkelen”.

Skills
Het grote tekort aan medewerkers met de juiste vaardigheden blijft een groot probleem in de technologische industrie. Henrar: “We moeten ons inspannen om onze beroepsbevolking zodanig te ontwikkelen, dat zij de razendsnelle technologische ontwikkelingen kan bijbenen”.

Henrar wil daarom dat Nederland en Duitsland het voortouw nemen in een Nederlandse-Duitse ‘Digital Skills Alliance’, die ook openstaat voor andere Europese partners.

Kennis delen
Tijdens het staatsbezoek hebben FME en het Duitse kennisinstituut MARIKO GmbH tevens een overeenkomst getekend om de Duits-Nederlandse grensoverschrijdende samenwerking in de maritieme sector te stimuleren. Ze zullen voortaan kennis delen over nieuwe processen, technologieën, machines en producten om innovaties op het gebied van GreenShipping, GreenPorts en scheepsbouw te versnellen.