Toegenomen regeldruk mkb: maat is nu echt vol

Mkb ondernemers zijn de afgelopen kabinetsperiode overspoeld met steeds weer nieuwe regelgeving en verplichtingen. Bij elkaar zijn de lasten voor ondernemers toegenomen met meer dan 4 miljard euro. Genoeg is genoeg, vindt MKB-Nederland. Onlangs overhandigt de ondernemersorganisatie dan ook een zwartboek aan de Tweede Kamer met aanbevelingen voor vermindering van administratieve lasten voor het bedrijfsleven. In totaal worden in het zwartboek 100 knelpunten aangeleverd voor een nieuw kabinet.

Koninklijke Metaalunie ondersteunt het pleidooi van MKB-Nederland van harte. Een maand geleden schetste het kabinet juist in haar voortgangsrapportage over de regeldruk in het mkb een heel ander beeld. Namelijk dat regeldruk substantieel is afgenomen. Metaalunie herkent zich totaal niet in het geschetste beeld van het kabinet. “De kabinetsaanpak realiseert nog onvoldoende lastenverlichting voor het mkb-bedrijfsleven. Het verzamelen van een volledig beeld is essentieel, omdat regeldruk vaak het gevolg is van specifiek beleid van een ministerie”, zegt Fried Kaanen, voorzitter Metaalunie. “Regeldruk is ergernis nummer 1 voor mkb-maakbedrijven, maar we zien vanuit het ministerie van EZK onvoldoende coördinatie om de problemen echt bij de basis aan te pakken. De MKB-toets moet vaker worden ingezet.”

Nullijn nodig tegen regeldruk

Volgens MKB-Nederland moet er een nullijn komen. Voor elke regel die erbij komt, moet er ook één af. Alleen zo is de ongebreidelde groei aan regels en de bijbehorende kostenstijging enigszins te beheersen. Een probleem in Nederland is dat er alleen maar regels bijkomen en er nooit iets vanaf gaat. Dat moet dus veranderen. Een ander belangrijk punt is dat er een einde komt aan nationale koppen die Nederland bovenop Europese wet- en regelgeving zet. Er komen al zo veel regels uit Europa, dan is het niet nodig om daar telkens een Nederlands schepje bovenop te doen. Sterker, dat zorgt voor een ongelijk speelveld en zet onze ondernemers op achterstand.

Waakhond met scherpe tanden

MKB-Nederland wil dat het volgende kabinet de regeldruk weer gaat beheersen, met een waakhond met scherpe tanden en een ministeriële commissie die verantwoordelijk is voor een nieuw meetbaar regeldrukprogramma voor bedrijven én burgers. Het ministerie van EZK doet zijn best, maar heeft onvoldoende doorzettingsmacht naar andere departementen. Zo’n commissie moet ervoor zorgen dat regeldruk en kwaliteit van regels een continu punt van aandacht is.

Registraties en rapportages

Het zwartboek van MKB-Nederland bevat talloze voorbeelden van zeer gedetailleerde en vergaande regels waar ondernemers aan moeten voldoen en waar de bureaucratie van af spat. De publieke sector is te gulzig geworden als het gaat om data, registraties en rapportages van bedrijven. Hoe complexer de regels, des te meer gegevens ondernemers moeten aanleveren om te bewijzen dat ze aan de regels voldoen. Toezichthouders controleren tegenwoordig alleen nog een papieren werkelijkheid.

Regeldruk leidt tot werkdruk

Het zwartboek laat ook met voorbeelden zien dat wantrouwen onnodige regeldruk oplevert. Ondernemers zijn niet tegen regels, maar wel tegen slechte regels en de ongebreidelde toename van verplichtingen: regels die disproportioneel zijn, die hun doel niet bereiken en regels die tot onnodige werkdruk leiden. Tijd dus voor een nieuwe aanpak.

Lees hier het zwartboek.