Nieuwe directeur federatie rubber- en kunststofbedrijven NRK

Op 1 september 2021 start Harold de Graaf als algemeen directeur van de NRK, de branchevereniging van rubber- en kunststofbedrijven in Nederland. Als boegbeeld van deze industrie gaat hij actief bijdragen aan de zichtbaarheid en positionering van de sector in de maatschappij én de meer dan 400 bedrijven die lid zijn van NRK. De Graaf is thans directeur bij de branchevereniging voor wettelijk vertegenwoordigers Horus.
 
Over zijn nieuwe uitdaging zegt De Graaf: “Ik vind het eervol om als algemeen directeur van de NRK vanaf 1 september de bedrijfseconomische en maatschappelijke belangen van de leden in deze innovatieve sector te mogen behartigen. Als rubber- en kunststofindustrie zichtbaar en actief bijdragen aan de ‘Green Deal’ is de maatschappelijke opdracht en daar zal ik als gezicht van de sector en met oog voor ondernemerschap met passie vorm en inhoud aan geven.”
 
Maatschappelijke taak
De NRK wil proactief en positief bijdragen aan de maatschappelijke discussie over ontwikkeling, inzet en verwerking van rubber en kunststof. De uitdaging van Harold de Graaf sluit daar logisch op aan. Door aanspreekbaar en toegankelijk te zijn kunnen de overheid en andere stakeholders de NRK eenvoudiger betrekken in relevante discussies en maatschappelijke trajecten. Voor de vereniging is daarbij altijd het uitgangspunt dat de prioriteit van rendement en continuïteit centraal staat. Alleen vanuit die basis kan de NRK investeren in duurzame innovatie die de circulaire economie stimuleert. ‘Rethink’ met REcycle, REduce, REuse, REdesign, REnew vormt daarvoor het duurzame uitgangspunt.