Eindhoven Engine verwelkomt vier innovatieve projecten die gesteund worden met 1,4 miljoen euro

Eindhoven Engine, de kraamkamer voor innovatieprojecten, verwelkomt vier projecten met een focus op energie en gezondheidstechnologie. Het gaat om de projecten Brain for Buildings, NEON EE, GEM-stage en VIPNOM. De vier projecten zullen in totaal voor ruim 11 miljoen euro aan onderzoek verrichten, Eindhoven Engine steunt deze initiatieven met een totaalbedrag van 1,4 miljoen euro. De investering voor de Eindhoven Engine OpenCall 2021 komt voort uit de Brainport Regio Deal.

De projecten kunnen zich de komende tijd onder de vleugels van Eindhoven Engine verder doorontwikkelen en hun innovaties sneller naar de markt brengen. Daarnaast zullen ze samenwerken op de Eindhoven Engine co-locatie op de TU/e Campus om mee te bouwen aan de interne community.

BRAIN FOR BUILDINGS
Het eerste OpenCall 2021 project heet Brain for Buildings. Het doel is de ontwikkeling van een zelflerende module die klimaatinstallaties in grote gebouwen kan monitoren en diagnosticeren. Hierdoor kan een klimaatsysteem beter presteren; denk aan een lager energieverbruik, beter thermisch comfort en een betere luchtkwaliteit. Ook is efficiënter onderhoud mogelijk. De module zal als add-on voor het Building Energy Management System (BEMS) van kantoren worden gebruikt. De partners in dit project zijn AirTeq, ArtEnergy, Avans, BAM, Building G100, DYSECO, Kropman, TNO en TU Eindhoven.

NEON EE
NEON EE is het tweede project en is onderdeel van het NEON-onderzoeksprogramma. Het onderzoeksprogramma richt zich op de maatschappelijke uitdagingen van klimaatverandering, schone energie en slimme mobiliteit. De modellen (digital twins) die worden ontwikkeld, geven informatie over manieren om CO2 terug te dringen. Met de verworven informatie wordt via realistische en kosteneffectieve manieren onderzoek gedaan naar een koolstofarme toekomst. In NEON EE worden deze modellen nog sneller naar de markt gebracht. Binnen Eindhoven Engine zullen meerdere partijen de tooling gaan testen, waardoor deze met steeds meer data wordt gevoed en daardoor een nog realistischer beeld kan neerzetten. In dit project werken Fontys, Lightyear, TU Eindhoven en Zenmo samen.

GEM-STAGE
Grote evenementen, zoals festivals, verbruiken meer elektriciteit dan het hoofdnet kan leveren. Hierdoor zijn festivals aangewezen op generatoren die tot 130.000 liter diesel per evenement verbruiken. Met jaarlijks meer dan 12.000 grote buitenevenementen in West-Europa is het noodzakelijk om manieren te vinden om dit afval en deze vervuiling te verminderen. Om hierin verandering te brengen is de GEM-toren ontwikkeld. Deze hoge toren is een grote batterij die de opslag en de distributie van duurzame wind en zon regelt. GEM-stage wil in dit project het aanbod van duurzame bronnen in de GEM-stage compleet maken door waterstof toe te voegen. De partners DENS, Double2, Flexotels, TU Eindhoven en ZAP Concepts werken samen in dit project.

VIPNOM
VIPNOM richt zich op de doorontwikkeling van meetmethodes van geluid. Geluid is de op één na grootste schadelijke milieufactor in Europa en eist jaarlijks 1 miljoen gezonde levensjaren op als gevolg van stress en slaapstoornissen. Om ongewenst geluid effectief tegen te gaan, is het belangrijk om het te kunnen meten. Nu nog wordt ruis gemeten door microfoons op de betreffende locaties te plaatsen. Met microfoonarrays op centrale locaties kunnen geluidsniveaus op meerdere gewenste locaties tegelijk gemeten worden. Tot op heden zijn vergelijkbare meetmethodes ontwikkeld. Om het geluidsniveau nauwkeurig te meten zal VIPNOM deze methodes verder doorontwikkelen, optimaliseren en implementeren. De algoritmen die hieruit gehaald worden, zullen in de living labs Stratumseind en Strijp-S getest worden. GN Resound, Sorama en TU Eindhoven zijn de partners in deze samenwerking.

GEZAMENLIJKE DOEL: INNOVATIE VERSNELLEN
Voor OpenCall 2021, waarin projecten worden opgeroepen om met innovatieve voorstellen te komen die maatschappelijke uitdagingen kunnen oplossen, heeft Eindhoven Engine na beoordeling op basis van vooropgestelde criteria door een team van onafhankelijke experts vier projecten geselecteerd. Bert Pauli, voorzitter raad van commissarissen van Eindhoven Engine, is content: “Onze criteria zijn gericht op hoe innovaties versneld en succesvol naar de markt kunnen worden gebracht. Er worden alleen hoogkwalitatieve projectvoorstellen gehonoreerd. Je merkt dat partners en consortia Eindhoven Engine steeds beter weten te vinden en met uitstekende voorstellen komen om maximaal te kunnen profiteren van onze co-locatie en mogelijke cross-sectorale samenwerkingen.”

Katja Pahnke en Maarten Steinbuch, directeuren van Eindhoven Engine, sluiten zich daarbij aan. Steinbuch: “De projecten bij Eindhoven Engine hebben een gezamenlijke doel: innovatie versnellen in de Brainport regio. Dit realiseren ze, gefaciliteerd door Eindhoven Engine, met onderzoek naar hoogwaardige technologische oplossingen. En deze oplossingen beantwoorden de maatschappelijke uitdagingen waarmee onze generatie en omgeving worden geconfronteerd.” Dat is ook terug te zien aan de thema’s van deze projecten: energie en medische technologie. “Met het oog op de versoepelingen die in Nederland steeds verder worden ingevoerd,” voegt Katja Pahnke toe. “We staan klaar deze en ook de lopende projecten op onze co-locatie van Eindhoven Engine op de TU/e Campus te verwelkomen.”