Overheid en bedrijfsleven stellen PFAS-actieprogramma op

De Rijksoverheid wil samen met het bedrijfsleven komen tot een PFAS-actieprogramma. Tijdens een workshop op 6 juli jl. zijn vertegenwoordigers van branche- en belangenorganisaties van bedrijven geïnformeerd over de ideeën van het ministerie van I&W over zo’n programma. Staatsecretaris Van Veldhoven gaf in een videoboodschap aan uiteindelijk te willen komen tot een “PFAS-vrije samenleving”. De overheid wil PFAS gezamenlijk met het bedrijfsleven aanpakken.

Schadelijk voor mens en milieu
Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) zijn chemische stoffen die door de mens zijn gemaakt. PFAS kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. PFAS hebben handige eigenschappen: ze zijn onder andere water-, vet- en vuilafstotend en zitten in onder andere smeermiddelen, voedselverpakkingsmaterialen, textiel, blusschuim en anti-aanbaklagen van pannen. Van een aantal PFAS (PFOA en PFOS) is bekend dat ze ongewenste eigenschappen hebben.

Internationale aandacht
PFAS is niet alleen een landelijk probleem; ook Europees (en internationaal) is er veel aandacht voor. De Europese Commissie heeft in een working document aangegeven dat de wet- en regelgeving op het gebied van water en op het gebied van het gebruik van chemicaliën niet toereikend is voor het aanpakken van PFAS. De Commissie stelt dan ook dat het noodzakelijk is om de productie en het gebruik van PFAS te reguleren. Nederland werkt samen met Denemarken, Duitsland, Noorwegen en Zweden aan een Europees verbod op PFAS. De procedure om dit voor elkaar te krijgen start 15 juli a.s.

Invulling samenwerking
Het op te stellen actieprogramma heeft tot doel om de emissies van PFAS naar het milieu en de blootstelling van mensen aan PFAS te verminderen. Daartoe moet bekend zijn welke de bronnen van PFAS zijn en wat er in de verschillende sectoren precies kan worden gedaan om de emissies terug te brengen. De vertegenwoordigers van de bedrijven, waaronder VEMW, gaven tijdens de workshop aan graag bereid te zijn om een bijdrage te leveren aan het programma en de implementatie daarvan. In september vindt een tweede workshop plaats die gericht is op de concrete invulling van de voorgenomen samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven.