SZW-lijst 1 juli verschenen

Op 1 juli is de nieuwe SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen verschenen. In de lijst zijn 5 stoffen verwijderd/samengevoegd. Er zijn geen nieuwe stoffen opgenomen.

De gehele lijst is te vinden in de Staatscourant van 1 juli 2021.