Exportfinanciering wordt met Invest International makkelijker

Na jaren stevige discussies, planning en hard werk van de ministeries Buitenlandse Zaken en Financiën, komt er eindelijk een instrument die exportfinanciering makkelijker maakt. Gisteren heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor de oprichting van Invest International, een nieuwe instelling voor de uitvoering van activiteiten op het terrein van exportfinanciering en buitenlandse investeringen.

Fundering onder onze sector versterken
Voor de internationaal georiënteerde technologische industrie is deze financieringsinstelling belangrijk en kan er niet snel genoeg komen. Door de coronacrisis en haar naweeën, de verstoringen in toeleveringsketens, chiptekorten en stijgende grondstoffenprijzen is de industrie kwetsbaarder dan ooit. Invest International zal de fundering onder onze sector versterken, met name voor de midden en kleine industrie (mki) en onze financieringsachterstand ten opzichte van het buitenland dichten. FME heeft zich in de lobby ook hard gemaakt voor de oprichting van dit instrument en is blij dat het er per 1 oktober gaat komen. Lees ook onze steunbetuiging ‘Brief FME Machtigingswet oprichting Invest International’.

Eén duidelijk loket
Met de oprichting van Invest International gaat het kabinet de versnippering van het financieel landschap tegen. Daarnaast vergroot het de toegang tot exportfinanciering voor de middelgrote en kleine industrie (mki). FME ziet dat het nu voor bedrijven niet overzichtelijk is welke instrumenten voor handen zijn en bij welke organisaties zij daarvoor terecht kunnen. Omdat Invest International de krachten van Atradius Dutch State Bank, RVO en FMO bundelt ontstaat er één duidelijk loket die de financieringsbehoefte van de mki (middelgrote- en kleine industrie) als uitgangspunt heeft.

Dank
De Kamer was tijdens het plenaire debat over het wetsvoorstel niet onverdeeld enthousiast. Zo was er zorg dat het mkb er niet aan te pas zal komen, kritiek op de voorgestelde bestuursstructuur en twijfel of de tweede doelstelling, bijdragen aan duurzame ontwikkeling, wel gerealiseerd zal worden. FME bedankt dan ook de fracties die hebben voor gestemd en kijkt uit naar de verdere oprichting van het instrument.