TKI Toeslag call 2021 – 1ste call nu open!

Duurzame businessmodellen in supply chains, versnellen van digitalisering, capaciteitsmanagement in de zorg, logistieke organisatie in een complexe multi-stakeholder omgeving, boekingsplatformen in internationale logistiek en onderzoek tussen wetenschap en praktijk staan centraal in deze nieuwe TKI PPS toeslagcall.

Deze call voor aanvraag van PPS-toeslag draagt bij aan de uitvoering van het Actieprogramma Topsector Logistiek 2020-2023 dat past binnen de inzet van het kabinet op missiegedreven innovatiebeleid en topsectoren (zie www.topsectorlogistiek.nl). Deze call volgt de structuur van het Actieprogramma en de Kennis en Innovatieagenda van het TKI Logistiek.

Financiering
Het beschikbare budget aan TKI-toeslag voor deze call is maximaal € 1.200.000 euro. Binnen het TKI Dinalog en specifiek deze call is gekozen voor de volgende richtlijnen voor het vormgeven van de projecten:

  • Deze call richt zich op toegepast / industrieel (R&D) onderzoek.
  • Hiervoor is maximaal door TKI Dinalog toe te kennen aan TKI-toeslag: maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 300.000,= (minimale projectomvang € 600.000,= voor minimaal 2 jaar).
  • Indien dit maximale budget onvoldoende is voor het voorgenomen onderzoek, kan een consortiumleider in contact treden met het TKI bureau om de werkelijk benodigde financiering te bespreken.

Samenwerkingsprojecten zijn onderzoeksprojecten die uitgevoerd worden door een samenwerkingsverband van bedrijven en kennisinstellingen. De minimale omvang van een consortium is twee bedrijven en één kennisinstelling.

Geldigheidsduur call for proposals
Deze call for proposals is geldig tot en met de uiterlijke sluitingsdatum 31 oktober 2021 (24.00 uur). Projecten kunnen tot deze deadline te allen tijde en doorlopend worden ingediend, dit betekent dat toekenning van projecten op basis van first come, first serve is. Projecten kunnen worden ingediend per email op tenders@dinalog.nl.

Ideeën?
De programmamanagers van TKI Dinalog ondersteunen u graag bij het indienen van uw voorstel. Zo kan TKI DINALOG u helpen bij het vinden van geschikte partners voor uw idee en onafhankelijk feedback geven op uw voorstel. Neem contact op met TKI DINALOG voor meer informatie. In bijgevoegde documenten kunt u meer informatie vinden over deze call en de werkwijze voor de indiening.

Heeft u vragen? Neem hiervoor contact met TKI DINALOG op per e-mail: info@dinalog.nl of bel 00 31 (0) 76 531 53 00