Nederlandse infrastructuur biedt veel kansen voor modal shift

Wegvervoer is voor veel bedrijven de modaliteit waarmee ze het merendeel van hun goederen vervoeren. Er zijn echter meer mogelijkheden. De overheid stimuleert actief dat bedrijven naast wegvervoer meer gebruik gaan maken van de mogelijkheden die de binnenvaart en het spoor bieden (ook wel modal shift genoemd). Op deze manier moet het goederentransport minder C02 uitstoten en duurzamer opereren waardoor bedrijven gemakkelijker kunnen voldoen aan de verplichtingen van het klimaatakkoord.

Onderhoud
Maar duurzaamheid is niet het enige argument voor overstappen. Vaak is het ook een kwestie van logistieke optimalisatie. Zo ontkomen bedrijven in de regio Rijnmond er niet aan hun goederen op een andere manier te gaan vervoeren. Er staan de komende jaren in deze regio namelijk een aantal grote onderhoud- en renovatieprojecten voor de infrastructuur op stapel, waardoor congestie onvermijdelijk zal zijn. Lees hier meer over het geplande onderhoud van Rijkswaterstaat.

Infrastructuur
Volgens het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn er in Nederland, inclusief de zeehavens en de private terminals, ten minste 84 terminals voor containeroverslag gericht op de binnenvaart of het spoor. Buiten de zeehavengebieden zijn er 38 terminallocaties, waarvan 31 binnenvaartterminals en 5 railterminals. Buiten de zeehavens zijn er 2 trimodale terminals, ofwel gecombineerde binnenvaart-spoorcontainerterminals, namelijk in Venlo en Tilburg. Een derde trimodale terminal wordt nog gerealiseerd in Oss. Alles bij elkaar dus een riant netwerk.

Binnenvaart
Bureau Voorlichting Binnenvaart heeft een uitgebreide kaart gemaakt met een overzicht van de binnenvaartterminals binnen Europa. Vrijwel al deze terminals zijn, waar dan ook in Nederland, binnen maximaal 30 minuten met vrachtwagens aan te rijden.

Spoor
Voor het spoor geldt ook dat er een uitstekende infrastructuur aanwezig is, met veel verbindingen richting het achterland. Om hiervan een impressie te krijgen, heeft Voorlichtingsbureau Railcargo de Railscout tool ontwikkeld. Hiermee kunnen bedrijven eenvoudig het begin- en eindpunt instellen van de route die de goederen moeten volgen en krijgen zij direct een impressie van de tijdsduur en de mogelijkheden.

Mindshift
Er zijn dus genoeg aanbieders van transport, een uitstekende infrastructuur en veel verbindingen met het achterland. Maar onderzoek van evofenedex heeft eerder al uitgewezen dat veel bedrijven onbekend zijn met de mogelijkheden van spoor en/of binnenvaart. Zo leven er nog steeds misverstanden over de noodzaak van het hebben van grote volumes, beperkte bereikbaarheid en trage dienstverlening.

Sinds kort kunnen daarom bedrijven volledig kosteloos gebruikmaken van de Modal Shift Quickscan van evofenedex. Door deze scan kunnen bedrijven goed beoordelen of overstappen naar een andere modaliteit voordelen biedt. Ook ondersteunt evofenedex geheel kosteloos bij het uitvoeren van een pilot-project om een overstap uit te testen. Naast deze optie zijn er diverse subsidies die bedrijven helpen hun logistiek te optimaliseren en te verduurzamen.