Industrie 4.0: het maakbedrijf van de toekomst

In de geïndustrialiseerde samenleving hebben we drie revoluties meegemaakt, te weten: water- en stoomkracht, elektriciteit en massaproductie en elektronica en computers. Op het moment zitten we in de vierde revolutie; industrie 4.0. Verschillende trends als het Internet of Things, Cloud computing en Connectivity zijn belangrijke aanjagers van deze revolutie. Wat betekent deze ontwikkeling voor ERP?

Volgens de 2016 Global Industry 4.0 Survey van PWC heeft Industry 4.0 de volgende definitie: Industrie 4.0 focust zich op end-to-end digitalisering van alle fysieke activa in een bedrijf, om die vervolgens te integreren in het digitale ecosysteem van partners in de waardeketen. Het naadloos kunnen genereren, analyseren en communiceren van de data uit dit ecosysteem is een belangrijke onderbouwing voor de voordelen die industrie 4.0 biedt.

In een fabriek die Industrie 4.0-proof is, kan de workflow, het onderhoud en het beheer van het productieproces en van elke afzonderlijke machine dus op afstand geregeld worden. Maar de revolutie zit ‘m vooral in het zelfregulerende vermogen van de productielijn. Het idee dat fabrieksmachines en -processen zelfstandig communiceren via de cloud.

Uitdagingen en voordelen van Industrie 4.0
Hoewel we midden in de revolutie van Industrie 4.0 zitten, zijn er nog steeds grote hobbels te nemen op weg naar dat maakbedrijf van de toekomst. Waar de manier van werken voor de meeste maakbedrijven volledig zal veranderen, zal ook de manier van werken van de leveranciers werknemers, analisten en ingenieurs een revolutie ondergaan. Dit kan niet van de ene op de andere dag. En ook niet ieder bedrijf heeft de revolutie tot nu toe kunnen bijbenen en zal de middelen hebben om zichzelf te voorzien van de meest hightech machines. Daarnaast wordt de hoeveelheid gegenereerde data ook groter. Dat lijkt voordelig, want data is goud waard. Maar waar wordt al die data opgeslagen en geanalyseerd?

Genoeg uitdagingen om te overwinnen dus. Toch zijn de voordelen die Industrie 4.0 met zich meebrengen groter. Van productiviteit tot aan klantpersonalisatie: de uitdagingen zijn zeker de moeite waard. De meest voor de hand liggende voordelen zijn natuurlijk een hogere productiviteit en winstgevendheid. In een tijd waarin maakbedrijven gevraagd wordt meer te produceren met minder grondstoffen en energie, is dit een verademing. De technologische ontwikkelingen die Industrie 4.0 met zich meebrengt, levert dan ook een grote bijdrage aan de efficiëntie, flexibiliteit en duurzaamheid van een maakbedrijf.

Zoals al gezegd werd, is data goud waard. Belangrijk is dan wel dat die data goed opgeslagen en geanalyseerd wordt. Dan kunnen er grote voordelen behaald worden. Zo kan die data gebruikt worden om de productieprocessen verder te optimaliseren, om te bepalen hoe producten het best aansluiten op de klantbehoefte of om de doeltreffendheid van een product te analyseren. En daar houdt het niet op, want met data kan meer dan men vaak denkt.

De rol van ERP-software in Industrie 4.0
De revolutie van Industrie 4.0 brengt dus verschillende uitdagingen met zich mee. ERP-software kan een belangrijke rol spelen in deze uitdagingen. En dat op verschillende gebieden. Waar ERP-software allereerst stroomlijning aanbrengt in de bedrijfsprocessen, is een ERP-systeem het middel om grote hoeveelheden data veilig en simpel te waarborgen en te analyseren. Industrie 4.0 zorgt voor een verscheidenheid aan netwerken binnen het bedrijfsproces. Deze verschillende netwerken moeten aan elkaar gekoppeld worden in een integraal systeem. ERP- software neemt deze rol op zich. De informatie uit de verschillende netwerken worden gebundeld en gegevens worden centraal opgeslagen. In combinatie met een Business Intelligencetool kunnen deze gegevens geanalyseerd worden. Uitkomsten van deze analyses bieden de basis voor gedegen beslissingen en juiste aansturing van de organisatie. En dit zowel realtime als predictive. Waar het belang van automatiseren nu al groot is, zal die in de toekomst dus nog groter worden.