Hoe raakt het coronavirus de industrie?

Na een jaar met verstoringen in de keten en vraaguitval, is de weg naar herstel in de 2e helft van 2020 ingeslagen. De industrie heeft vanaf de zomer 2020 (Q3) sterk gepresteerd, in het tweede kwartaal is de productie op soms fors lagere niveaus doorgelopen en hebben ondernemers alle maatregelen geïmplementeerd om te kunnen reageren op scherpere maatregelen en op het snel kunnen opschalen in het geval van versoepelingen.

Drivers

Met name aantrekkende exporten zijn de drijvende kracht achter dit herstel. De stijgende inkoopmanagers index en het productieherstel in het afgelopen half jaar geven dit duidelijk weer. In de technologische industrie (+3,5%) lopen de prestaties uiteen. De chemie ziet afzetmarkten verbeteren én verslechteren maar groeit met 3%. De hightech-(+3,5%) en kunststofindustrie (+3%) zetten ook een stapje vooruit. 

De productie in de metaalindustrie stabiliseert (+0,5%). De automotive (+10%) herstelt verder van de klap die het in de eerste helft van 2020 opliep. 

Belangrijkste neerwaartse risico’s liggen een langer aanhoudende coronacrisis, chiptekorten in onder meer de auto-industrie en ketens waarin eindproducten verder gedigitaliseerd worden, handelsbelemmeringen en stakingen in de metalektro.

Leveringsproblemen door tekort grondstoffen en microchips

Naast problemen met grondstoffen als kunststofgranulaat en staal zijn er ook grote tekorten aan andere componenten, waarbij het forse tekort aan microchips inmiddels zorgt voor productievertragingen in diverse ketens. Dit beperkt nu al de autoproductie (o.a. onder-brekingen bij Toyota, Volvo) en het zet naar alle waarschijnlijkheid een rem op het groeitempo in meerdere sectoren. De groeiende vraag naar microchips houdt voorlopig aan en toeleveringsproblemen zullen tot ver in 2022 merkbaar zijn. Extra investeringen in uitbreiding van de productiecapaciteit zal op zijn vroegst Q4-2022 of zelfs later effect gaan hebben. Grondstoftekorten (toelichting). zorgen daarnaast voor sterk stijgende inkoopprijzen en druk op de marges.

Europese productie belemmerd maar outlook positief

De Europese industriële productie merkt het effect van componenten en grondstoftekorten. Dit zorgt voor een lagere groei in het eerste kwartaal. De onderliggende vraag is sterk en ook de lockdown versoepelingen in de komende periode zorgen voor optimisme. 

De EU industriële productie in februari daalde met 1% ten opzichte van januari, nadat deze was hersteld tot niveaus van voor de pandemie. Dit zien we terug in de cijfers in Nederland maar ook in Duitsland en Frankrijk. De dalende automotive productie (-16%) als gevolg van chiptekorten heeft hier flink aan bijgedragen. Het herstel van de productie is nog steeds in volle gang, zoals blijkt uit enquêtes voor maart. De PMI liet de hoogste waarde zien in bijna 24 jaar, als gevolg van een sterke orderintake en zo goed als stabiele productie. Haperingen in toelevering kunnen maand op maand van invloed zijn maar de trend van een sterke groei door een herstellende wereldeconomie houdt aan.