Producentenvertrouwen op nieuwe recordhoogte

In juli 2021 is de stemming onder ondernemers in de industrie verbeterd. Het producentenvertrouwen ging van 11,5 in juni naar 12,3 in juli, aldus het CBS. Hiermee is het record van de vorige maand alweer verbroken. Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is 0,4. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in juli 2021 de hoogste waarde (12,3) en in april 2020 de laagste waarde (-28,7). Het producentenvertrouwen ligt in juli ruim boven het langjarig gemiddelde.

De ondernemers in de industrie waren in juli positiever over hun orderpositie. Het oordeel lag op het hoogste niveau sinds 1985. Ook de mening over de voorraden gereed product was een stuk positiever. Over de toekomstige bedrijvigheid oordeelden de ondernemers ongeveer hetzelfde als een maand eerder.

Alle drie de deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief. Het aantal ondernemers dat verwacht dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen is groter dan het aantal ondernemers dat een afname van de productie voorziet. Het aantal ondernemers dat de orderpositie groot acht heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille te klein vindt, gelet op de tijd van het jaar. Het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te groot beschouwt is kleiner dan het aantal dat de voorraden te klein vindt.

 

De benutting van machines en installaties in de industrie kwam bij aanvang van het derde kwartaal van 2021 uit op 84,1 procent. Hiermee lag de bezettingsgraad weer op het niveau van 2019.De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in mei 16,5 procent hoger dan in mei 2020. Een maand eerder kwam de groei uit op 13,1 procent. Ten opzichte van mei 2019 bedroeg de groei in mei 3 procent. Daarmee is het verlies in mei 2020 door de coronacrisis goedgemaakt.

Producentenvertrouwen Duitsland neemt af
Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het Duitse producentenvertrouwen (volgens de IFO-index) is in juli minder positief doordat ondernemers minder optimistisch waren over de verwachte bedrijvigheid. Ze waren wel positiever over de huidige bedrijvigheid. De bezettingsgraad nam toe van 85,9 naar 87,1 percent, dat is een stuk hoger dan het langetermijngemiddelde van 83,5. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie groeide volgens Destatis in mei met bijna 21 procent in vergelijking met een jaar eerder. Ten opzichte van mei 2019 lag de productie echter nog ruim 7 procent lager.