Nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen Tata Steel Nederland

De Raad van Commissarissen (RvC) van Tata Steel Nederland (TSN) is voornemens T.V. Narendran als nieuw lid van de RvC te benoemen. T.V. Narendran is CEO en Managing Director van Tata Steel Ltd (TSL), de aandeelhouder van TSN. Het is de intentie van de RvC om na zijn benoeming T.V. Narendran als voorzitter te kiezen. De Centrale Ondernemingsraad is, zoals gebruikelijk, geïnformeerd over het voornemen.

Marius Jonkhart, RvC-lid TSN en waarnemend voorzitter: “Nu het splitsingsproces vordert, zijn wij van mening dat een nauwe betrokkenheid van onze aandeelhouder in onze Raad van Commissarissen de belangen van al onze stakeholders borgt. Dit draagt bij aan goede afstemming en dito besluitvorming in een periode die hoge investeringen vereist en die bepalend zijn voor de toekomst van TSN. T.V. Narendran is een ervaren en gerenommeerde expert in onze sector, van wiens bijdrage we allemaal kunnen profiteren. In afwachting van de reactie van de Ondernemingsraad zijn wij verheugd dat hij bereid is om als CEO van Tata Steel group toe te treden tot de RvC. Dit geeft blijk van een hoge mate van betrokkenheid. We zien ernaar uit om met hem samen te werken in onze Raad.”

T.V. Narendran, CEO van TSL: “Ik ben blij dat ik zal worden voorgedragen voor het toezichthoudend orgaan van TSN, een strategisch onderdeel van Tata Steel. Als TSL geloven we in een veelbelovende toekomst voor groen staal en tegelijkertijd zijn we ons bewust van de uitdagingen waar TSN vandaag voor staat. Mijn rol in de Raad van Commissarissen laat onze betrokkenheid bij TSN zien, inclusief alle inspanningen voor CO2-reductie en het aanpakken van de milieu-uitdagingen. Ik hoop de Raad van Bestuur te kunnen steunen bij zijn vele taken, in het belang van alle stakeholders van TSN.”

Hans van den Berg, waarnemend voorzitter van de Raad van Bestuur van TSN: “Wij zijn ervan overtuigd dat het van groot belang is dat wij als management samen met onze medewerkers en in gezamenlijkheid met onze aandeelhouder werken aan een duurzame toekomst van TSN. De betrokkenheid van T.V. Narendran in onze Raad van Commissarissen is dan ook een logische stap om te zorgen voor een optimale samenwerking en snelle voortgang. Als management verwelkomen we T.V. Narendran en kijken uit naar een succesvolle samenwerking.”

Na ontvangst van de reactie van de Centrale Ondernemingsraad kan de voordracht en benoeming van T.V. Narendran van kracht worden. De Raad van Commissarissen van TSN zal dan bestaan ​​uit T.V. Narendran (voorzitter), Marius Jonkhart (vice-voorzitter, onafhankelijk lid), Leni Boeren (onafhankelijk lid) en Hendrik Adam.