Subsidieregeling Verduurzaming MKB

Per 1 oktober 2021 kunnen mkb-ondernemers, die niet onder de Energiebesparingsplicht vallen, subsidie krijgen voor het laten opstellen van een professioneel advies door een energieadviseur.

Het bedrijfspand mag per jaar niet meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalent) en 50.000 kWh elektriciteit verbruiken. Ook kunnen mkb-ondernemers subsidie aanvragen voor ondersteuning bij het uitvoeren van de maatregelen, bijvoorbeeld door een accountant of projectleider in te schakelen voor het inkooptraject van de maatregelen en het regelen van financiering. De overheid vergoedt tachtig procent van het advies en de ondersteuning; twintig procent is voor rekening van de ondernemer.

De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) is nu definitief bekend gemaakt. Aanvragen van de subsidie kan van 1 oktober 2021 t/m 30 september 2022 bij RVO. Subsidies worden verstrekt op volgorde van binnenkomst. De maximale subsidie is 2.500 euro per bedrijfspand. In totaal is € 28,2 miljoen beschikbaar.

Zie voor meer info: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/svm.