Laatste aanvraagtijdvak SLIM-regeling 2021 nog twee weken geopend

Mkb-ondernemers hebben nog twee weken de tijd om een subsidieaanvraag in te dienen voor de SLIM-regeling. Dit kan nog tot en met 30 september. Het is de laatste keer dit jaar dat mkb’ers hiervoor in aanmerking komen. Met de SLIM-subsidie kunnen zij een leerrijke werkomgeving creëren door initiatieven gericht op leren en ontwikkelen te stimuleren. Bijvoorbeeld door loopbaan- en ontwikkeladviezen in te zetten. Of een opleidings- en ontwikkelplan op te stellen.

De afgelopen 1,5 jaar waren intensief voor veel mkb-ondernemers. Natuurlijk had het coronavirus met de bijbehorende maatregelen zijn gevolgen. En ook ontwikkelingen in de samenleving, op het gebied van technologie en op de arbeidsmarkt zorgen voor een andere kijk op het werk en de werknemers die het verzetten.

Het is belangrijk te blijven investeren in scholing en ontwikkeling. Want: mkb-ondernemers die investeren in de ontwikkeling van hun mensen, zorgen ervoor dat hun bedrijf in de toekomst blijft draaien. Bovendien staan werknemers die aan de slag gaan met leren en ontwikkelen sterker in de steeds veranderende arbeidsmarkt.

Aanvragen SLIM-regeling
Mkb-ondernemers die aan de slag willen met het stimuleren van een leerrijke werkomgeving, kunnen de SLIM-subsidie aanvragen via het e-portaal van Uitvoering van Beleid. Mkb-ondernemingen hebben niet meer dan 250 werknemers in dienst en een jaaromzet die lager is dan 50 miljoen euro. Het maximale bedrag waar mkb-ondernemers subsidie voor kunnen aanvragen is € 24.999. Om in aanmerking te komen, moeten mkb-ondernemers een aanvraag doen voor de subsidie. Een aanvraag bestaat uit een aantal verplichte bijlagen:
• e-formulier;
• mkb-verklaring;
• de-minimisverklaring;
• activiteitenplan;
• begroting;
• schriftelijke machtiging (alleen als de aanvraag wordt ingediend door een intermediair).

Het e-formulier is vanaf 1 tot 30 september beschikbaar op het e-portaal van Uitvoering en Beleid. De overige, hier boven genoemde, documenten zijn te vinden en te downloaden op de pagina ‘Bijlagen en downloads’ op uitvoeringvanbeleidszw.nl.

Meer informatie over het onderwerp leven lang ontwikkelen, het aanvragen van de SLIM-subsidie én ervaringen van andere mkb-ondernemers vind je op slimwerkgeven.nl.