Het is een gevecht om mensen te vinden voor banen in de techniek

John Herfkens is de werkambassadeur van de provincie Noord-Holland. Zijn missie: het verbeteren van de verbindingen tussen arbeidsmarkt, onderwijs en overheid. Waarom? “De arbeidsmarkt moet beter functioneren, anders krijgen wij de energietransitie en het vergroenen van de economie niet voor elkaar. Er zijn per jaar 16.000 mensen nodig*) voor technische beroepen. Het is een gevecht om die te vinden.”

Innovatie, de energietransitie en het vergroenen van Noord-Holland: dit is niet mogelijk zonder personeel met kennis van techniek, technologie en digitalisering. In Noord-Holland werken veel partijen al samen om de arbeidsmarkt beter te laten functioneren. De werkambassadeur zet zich in om bestaande structuren te verbeteren. Hij geeft gevraagd én ongevraagd advies. 
John: “Zonder samenwerking tussen onderwijs, arbeidsmarkt en overheid gaat het niet lukken om tot een match te komen tussen werkgevers en werknemers. Inzet is er zeker en we hebben met meer dan 160 partijen een mooie stap gezet met het opstellen van het manifest Werken en ontwikkelen 2030. Daarin hebben wij gezamenlijk doelen vastgelegd en we werken de komende jaren aan 11 acties.”

Praktijk vraagt om actie
Het werk van de werkambassadeur bestaat voor een groot deel uit het leggen van contacten en in gesprek zijn met ‘het veld’. Hij stuit regelmatig op problemen waar snel een oplossing voor moet komen. John: “Ik werd bijvoorbeeld benaderd door het ROC Schiphol College. Het college was al even op zoek naar goede stagplekken voor 150 studenten. Het lukte niet om via de bestaande structuren aan die plekken te komen. Het kan toch niet zo zijn dat we deze technische mensen weg laten lopen? Ik heb diverse bedrijven benaderd en ze verbonden aan het luchtvaartcollege. Door deze samenwerking konden de studenten stage lopen en kunnen zij straks ook afstuderen.” 

John kwam ook in contact met Vattenfall, een bedrijf dat staat te springen om technisch personeel. John: “Zonder de juiste mensen kunnen zij hun windmolens niet bouwen en dat heeft gevolgen voor het tempo waarmee we de energietransitie kunnen realiseren. Vattenfall wil dit ook vooral ‘inclusief’ organiseren, dus met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en mensen met een niet-westerse achtergrond. Ook dit bedrijf heb ik in contact gebracht andere bedrijven die kunnen helpen bij het vinden van de juiste mensen.”

Mismatch
Vaak wordt gedacht dat de mismatch wordt veroorzaakt door een slechte aansluiting tussen voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs en werkgevers. Dat is maar voor een deel zo. John: “Er is ook nog heel veel te winnen als je kijkt naar een goede overgang van werk naar werk. Als iemand wil veranderen van baan zit daar bijna altijd een stukje opleiding tussen. Die aansluiting verloopt niet altijd soepel. Daar moeten we iets aan doen. Een van de acties die in Noord-Holland door de partijen wordt opgepakt is het opzetten van een ontwikkelfonds dat werknemers kan ondersteunen in hun ontwikkeling.”

Verleiden
Er is vooral behoefte aan technisch personeel. Daarvoor is het nodig dat meer mensen gaan kiezen voor een technische opleiding en baan. John: “We moeten techniek veel meer promoten en veel vaker vertellen wat het betekent om in deze branche te werken. Er zijn mensen nodig van alle onderwijsniveaus. ‘Verleiden’, dat is echt een sleutelwoord en dat begint bij de bedrijven zelf. Laat zien wat je doet en welke kansen jouw bedrijf ziet voor de toekomst en voor de werknemers.” 

Spannend spel
John ziet in de praktijk dat matchen van werkgevers en werknemers niet vanzelf gaat: “Een match ontstaat door een gesprek tussen werkgever en werknemer. Dat is een spannend spel waarin iedereen beter zijn rol moet pakken. Als we dat niet doen dan gaat het echt niet lukken om 16.000 banen per jaar op te vullen. Ik zie bijvoorbeeld nog te vaak dat mensen met veel ervaring toch misgrijpen als ze een baan zoeken, omdat werkgevers liever iemand aannemen die jonger is. Ik spreek werkgevers daar op aan. Wil je als bedrijf toekomst hebben dan moet je een aantrekkelijke werkgever zijn en met een open blik kijken naar het aanbod van arbeidskrachten.”

*) Bron: onderzoek SEO 2019