Subsidie Nederland Leert Door

Nederland Leert Door (NLLD) heeft als doel het faciliteren en stimuleren van het behoud van werk of overgang naar ander werk voor werkenden door middel van subsidie.

Concreet betekent dit dat u 80% van de opleidings-, ontwikkel- en/of begeleidingskosten vergoed kunt krijgen, tot een maximum van € 2.000,- per persoon. Hoe dit administratief precies geregeld wordt, het aanbod en de voorwaarden, leest u op TechTalent.nu.

De looptijd van de toegerekende subsidie eindigt op 31 mei 2022. Activiteiten welke in aanmerking komen voor deze subsidie dienen na de begindatum te zijn gestart en voor de einddatum te zijn afgerond.

Subsidie kan worden bestemd voor:

  • Ontwikkeladvies
  • Loopbaanbegeleiding (categorie I en III)
  • Scholing (categorie C3 en C4)


Deelname criteria: alleen een deelnemer aan de Nederlandse arbeidsmarkt komt in aanmerking voor subsidie.