Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder, SCL) – Veiligheid in Aanbesteding

Vanaf 1 januari 2022 nemen opdrachtgevers die de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben ondertekend, veiligheidsbewustzijn als verplichting op in aanbesteding of contracten; ook wel Veiligheid in Aanbestedingen (ViA) genoemd. Daardoor hanteren opdrachtgevers vanaf die datum de Veiligheidsladder (ook wel Safety Culture Ladder, SCL) om het veiligheidsbewustzijn van bedrijven meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken.

Self-assessment
In aanbestedingen wordt door opdrachtgevers die de Governance Code hebben ondertekend, vanaf 1 januari 2022 trede 2 verplicht gesteld voor (onder)aannemers. Op basis van de waarde van het contract en het bijbehorend risicoprofiel (hoog/gemiddeld/laag risico) moet men voldoen aan een bepaalde vorm van verificatie. Het Approved Self-Assessment is een auditvorm die, door de genoemde contractwaarde en het risicoprofiel, waarschijnlijk voor veel Metaalunie leden van toepassing zal zijn.

Het Approved Self-Assessment bestaat uit een Self-Assessment, een GAP-analyse en een actieplan. Het self-assessment is een zelfevaluatie van de veiligheidscultuur, uitgevoerd door de organisatie zelf. Voor het Self-Assessment wordt verplicht gebruik gemaakt van de compacte NEN-vragenlijst. Gekoppeld hieraan is er een online dossier waarin de rapportages geüpload kunnen worden. Deze rapportages geven weer hoe een organisatie zichzelf inschat op het gebied van houding en gedrag op een bepaald thema. De certificerende instelling controleert of het proces op de afgesproken manier is uitgevoerd.

Webinar Veiligheidsladder
Metaalunie heeft voor haar leden een informerend webinar georganiseerd op 15 oktober 2021 waarin Veiligheid in Aanbesteding en de daaraan verbonden certificering voor de Veiligheidsladder nader zijn toegelicht. De presentatie en Q&A van dit webinar zijn hieronder te downloaden. U kunt het webinar ook terugkijken via deze link: webinar veiligheidsladder.

Meer informatie
Nadere informatie over Veiligheid in Aanbesteding (ViA) vindt u op de website van de GCVB. Voor informatie over de Veiligheidsladder/SCL, zie ook www.safetycultureladder.com

Daarnaast kunt u voor meer informatie u contact opnemen met Sociaaljuridisch Advies via sj@metaalunie.nl of 030 – 605 33 44.