Adviescollege Toetsing Regeldruk moet echte waakhond worden

‘Maak van het Adviescollege Toetsing Regeldruk een echte waakhond’. Deze oproep deden MKB-Nederland en VNO-NCW deze week aan de Tweede Kamer. Instrumenten als de MKB-toets, internetconsultatie en advies van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) blijken in de praktijk onvoldoende effectief om onnodige regeldruk tegen te gaan. Een waakhond met scherpe tanden ontbreekt.

Lastenverzwaring
Ondernemers zijn de afgelopen kabinetsperiode overspoeld met steeds weer nieuwe verplichtingen, die hen bij elkaar meer dan 4 miljard euro extra kostten. Dat bedrag bestaat uit de investeringen die nodig zijn om aan de regelgeving te voldoen. Daar wordt bij opgeteld het aantal uren dat de ondernemer kwijt is aan het invullen van formulieren vermenigvuldigd met zijn uurtarief. Het ATR zou daarom meer macht en middelen moeten krijgen, vinden de ondernemersverenigingen.  Zo zou het college een wetsvoorstel moeten kunnen terugsturen naar het ministerie als nut en noodzaak en proportionaliteit niet goed zijn onderbouwd. Ook het opplussen van Europese regels met nationale koppen zou onder de loep genomen moeten worden, dit is een groeiend probleem.
 
Transparantie
Verder moeten beleidsmakers transparant maken welke punten ze overgenomen hebben uit het advies van het ATR, dit geldt ook voor de MKB-toets. Dit is momenteel zo onduidelijk dat ATR hier nu zelf onderzoek naar doet. Een echte waakhond in combinatie met een nullijn, moet een stevige rem zetten op de ongebreidelde stapeling van nieuwe eisen voor ondernemers.