Een skillspaspoort voor de maakindustrie?

De arbeidsmarkt is dynamischer dan ooit: banen veranderen steeds sneller. Een deel van de beroepen die we over 10 jaar hebben bestaat nu nog niet eens. Mensen in FME bedrijven leren voortdurend nieuwe skills. Diploma’s zeggen dus steeds minder over wat iemand nou echt kan. Skills (kennis, vaardigheden en houding) van een medewerker zeggen veel meer. Maar hoe weet je als werkgever welke skills iemand heeft? En hoe toon je als (potentiële) medewerker aan dat je bepaalde skills hebt?

Skillspaspoort
Een skillspaspoort kan medewerkers en bedrijven daarbij helpen. Het geeft inzicht in wat mensen daadwerkelijk kennen en kunnen. Daarmee vergroot het de vijver aan potentiële kandidaten voor een functie. Daarnaast kan een skillspaspoort medewerkers meer zelfvertrouwen en regie over hun eigen loopbaan geven. Niet voor niets zien we overal initiatieven ontstaan rondom skills en het skillspaspoort.

Verkenning
Tegelijk is invoering van een skillspaspoort geen eenvoudige zaak. Er kleven best wat haken en ogen aan. FME en Koninklijke Metaalunie hebben daarom adviesbureau Boer & Croon gevraagd een verkenning te doen naar de eventuele introductie van een skillspaspoort voor de maakindustrie. Is het de moeite waard voor de sector om ermee aan de slag te gaan? Boer & Croon interviewde ruim 20 centrale spelers in FME’s achterban en experts. Daarnaast deden zij uitgebreide deskresearch naar diverse initiatieven in binnen- en buitenland en de stand van het onderzoek. In het rapport beschrijven zij de kansen, uitdagingen en noodzakelijke randvoorwaarden voor een skillspaspoort voor de maakindustrie.

DOWNLOAD DE VERKENNING | EXCLUSIEF VOOR FME-LEDEN

Hoe nu verder?
De beweging naar een skillsgerichte arbeidsmarkt is een belangrijke ontwikkeling en het biedt volop kansen voor bedrijven en medewerkers. Een skillpaspoort kan daar zeker behulpzaam bij zijn. FME brengt daarom het skillspapoort in als thema voor de strategische agenda met de vakbonden. Graag wil FME dit de komende jaren in samenwerking verder verkennen.