Deltaplan Technisch Onderwijs moet instroom technische opleidingen en loopbanen ‘boost’ geven

Er moet een Deltaplan Technisch Onderwijs komen met stevige, langjarige, investeringen en een visie om het tekort aan voldoende vakmensen aan te pakken. Dit schrijft de Industriecoalitie bestaande uit Koninklijke Metaalunie, Bouwend Nederland, FME en Techniek Nederland in een brief aan de Tweede Kamer ter voorbereiding op de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. “De elementen die nodig zijn om de instroom in het technisch onderwijs te vergroten en het tekort aan vakmensen aan te pakken, komen samen in een Deltaplan Technisch Onderwijs. Metaal Unie pleiten ervoor dat de minister van OCW een sterke regie gaat voeren. Het is zaak snel door te pakken richting een nieuw kabinet”, licht Anne Marie Heij, beleidssecretaris Onderwijs Metaalunie toe. 
 
Het Deltaplan Technisch Onderwijs zet in op versterking van Sterk Techniek Onderwijs in de hele onderwijsketen, met voorrang voor het basisonderwijs; bedrijfsleven en scholen gaan intensiever samenwerken aan maatschappelijk relevant onderwijs, dat aansluit bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Het plan beoogt diversiteit en kansengelijkheid te vergroten, zodat meer jongeren met verschillende achtergronden kunnen instromen, technische opleidingen aantrekkelijker en toegankelijker worden en meer leerlingen kunnen instromen, omdat ze ontbrekende vakken tijdens hun opleiding kunnen bijspijkeren. Verder moet het Deltaplan technische opleidingen betaalbaar maken voor studenten, bedrijfsleven en onderwijs door een hogere bekostiging voor scholen, verlaging school- en collegegeld voor studenten en uitbreiding van de subsidie praktijkleren voor bedrijven en compensatie voor hybride docenten. Ook zet de Industriecoalitie in op versterking van Leven Lang Ontwikkelen en moet er een impuls komen voor zijinstroom door adequate leer-werktrajecten met voldoende financiële middelen voor bedrijven voor de benodigde vaktechnische begeleiding. 

> Lees de brief van de Industriecoalitie aan de Vaste Kamercommissie voor OCW.