Evaluatie PGS Nieuwe Stijl: verbeteringen gewenst

Binnen de Sector Milieu & Industrie van Brandweer Nederland is er naast alle aandacht voor de invoering van de Omgevingswet momenteel ook volop aandacht voor de evaluatie van de herziening van de PGS-reeks naar PGS Nieuwe Stijl. Vanwege een hoge druk in de sector is het voor de samenwerkende veiligheidsregio’s belangrijk om te beschikken over voldoende gekwalificeerde deskundigen op het gebied van industriële veiligheid.

Belangrijk om te weten is dat bij het ingaan van de Omgevingswet de PGS’en met daarin de best beschikbare technieken (BBT) een dwingender (wettelijk) karakter krijgen. In de PGS’en Nieuwe Stijl wordt gebruik gemaakt van scenario’s, waarbij het doel is om de PGS’en praktischer te maken. Volgens Geerlof Bijsterbosch, voorzitter van de Sector Milieu & Industrie en lid van de Programmaraad PGS is dit echter niet geheel het geval. Veel PGS’en zijn volgens hem juist te theoretisch en omvangrijk geworden. Uit de evaluatie komt naar voren dat er verbeteringen gewenst zijn op het gebied van zowel bruikbaarheid, status, risicobenadering, proces & differentiatie als de governance.

De PGS 15 is een voorbeeld waarbij het nog niet goed gelukt is om deze om te zetten naar de nieuwe stijl. Bijsterbosch geeft aan dat het document nu te dik en te moeilijk is waardoor het niet meer praktisch is om mee te werken. Er wordt nu gekozen voor een nieuwe benadering.

Lees meer over de evaluatie op ifv.nl