Update kentekenplicht november

lke maand geeft BMWT de belangrijkste stand van zaken weer in het dossier rondom de kentekenplicht voor Mobiele Machines. Maandag 1 november jl. heeft er wederom een gesprek plaatsgevonden tussen BMWT, Fedecom en de directie van RDW. De toezeggingen geven richting qua planning, maar inhoudelijk moet er nog veel afgestemd worden.

Aanpassing permanente eisen
De directie van RDW heeft toegezegd dat RDW dit jaar nog zorgt voor een oplossing voor voertuigen die niet kunnen voldoen aan de huidige technische eisen. De precieze uitwerking is nog niet bekend. RDW streeft ernaar om uiterlijk begin december 2021 een antwoord te hebben op de vraag “welke technische eisen gelden er?”. Uitgangspunt is dat de eisen niet mogen leiden tot ingrijpende aanpassing van machines.

BMWT organiseert op zeer korte termijn sessies met betrokken bedrijven, om te toetsen dat de voorstellen van RDW haalbaar zijn. Wie daarvoor niet is uitgenodigd maar wel betrokken wil zijn, kan zich melden bij Sebastiaan Plazier.

Typegoedkeuring voor mobiele machine
In 2022 komt er een nationale typegoedkeuring voor mobiele machines, tegen beter werkbare voorwaarden dan tot nu toe zijn bepaald. Bedrijven die dit willen, kunnen hiervan gebruik maken. Bedrijven die hierin interesse hebben, kunnen zich bij BMWT melden. Met een kleine groep geselecteerde bedrijven wordt het voorbereidingsproces doorlopen, als basis voor de definitieve nationale typegoedkeuring. Onderdeel van het proces is bespreken tegen welke praktische knelpunten wordt aangelopen, zodat tijdens het typegoedkeuringsproces hierover gesproken kan worden.

Stilzwijgende verlenging ingroeiscenario nieuwe machines tot en met 31-12-2021
De minister van IenW heeft geen besluit genomen over de verlenging van het ingroeiscenario voor nieuwe mobiele machines. RDW heeft met instemming van het ministerie besloten het loket open te houden tot en met 31 december 2021. Nieuwe mobiele machines zijn daarom nog te registeren. Er is de toezegging van RDW dat kentekens die zijn uitgegeven in deze stilzwijgende verlenging gewoon rechtsgeldig zijn.

Wees dus voorbereid op individuele keuringen vanaf 1 januari 2022.

Individuele keuring van nieuw mobiele machines
BMWT ontvang signalen dat bedrijven niet altijd individuele keuringen bij een keuringsstation kunnen inplannen. De enige formele methode is via een webformulier. Mocht het alsnog niet lukken een afspraak in te plannen voor een registratieplichtige machine, meld dit dan bij BMWT.

Inruil van bestaande voertuigen in 2022
Registratieplichtige voertuigen die in 2022 ingeruild gaan worden, zult u waarschijnlijk met kenteken weer willen verkopen. Deze voertuigen moeten individueel gekeurd worden om een kenteken te kunnen krijgen. Hiervoor dienen ook eventuele gebreken hersteld te zijn. Denk aan profiel op de banden, gebroken/missende spiegels, kapotte verlichting, gebarsten ruiten, etc.  Deze (eigen) herstelkosten, komen boven op de RDW-leges. De RDW-leges kunnen oplopen tot ongeveer 350 euro (incl. voorrijkosten), per keuring.

Deze verandering zal gewenning en aanpassing vergen van uw processen. BMWT roept dan ook op om nu al na te denken over deze nieuwe situatie.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Sebastiaan Plazier.