Twee nieuwe VOMI-subsidieprojecten van start

Tijdens de recente algemene ledenvergadering van VOMI zijn twee nieuwe subsidieprojecten van start gegaan: VOMI Veilig en VOMI Scholing. Met de projecten wordt enerzijds de veiligheidsbeleving op de werkvloer verder verbeterd. Anderzijds wordt de achterstand die door de coronapandemie is ontstaan in het bijscholen van medewerkers versneld ingehaald.

VOMI Veilig
Voor VOMI Veilig heeft branchevereniging VOMI een Safety Deal toegewezen gekregen. Dat stelt VOMI in staat samen met lidbedrijven de VOMI Veilig-methode te ontwikkelen die de veiligheidsbeleving op de werkvloer en de omgeving verder bevordert. Bedrijven kunnen deelnemen aan pilots waarin de methodiek kosteloos wordt ingevoerd. Het project richt zich op de mensen die dagelijks (projectmatig) werkzaam zijn in de procesindustrie. De voordelen en mogelijkheden van het initiatief zijn beschreven in de flyer ‘VOMI Veilig: Veiligheidsperceptie op de werkvloer’ die van de VOMI-website kan worden gedownload. Aan de hand van een pragmatische systematiek, worden in de loop van het project 20 pilots uitgevoerd, waarin on site wordt samengewerkt tussen de leden van VOMI en hun opdrachtgevers.

De focus van VOMI Veilig ligt op het voeren van de dialoog – juist voor de veiligheidsbeleving is de (onderlinge) communicatie van doorslaggevende betekenis. Die communicatie heeft niet alleen betrekking op het eigen bedrijf en de eigen collega’s maar ook op de opdrachtgever. De hands-on aanpak van VOMI Veilig doet een beroep op de ervaringen en het inzicht van medewerker(s). Men wordt getraind om zelfstandig te kunnen ingrijpen of collega’s aan te spreken om veilig te werken. In tegenstelling tot veel andere systemen wordt bij VOMI Veilig de werkvloer aangesproken en richt alle aandacht zich op de mensen die dagelijks in de praktijk bezig zijn. De praktijk leert dat juist zij als geen ander weten hoe er veilig, gezond en milieubewust kan worden gewerkt en waar er verbeteringen mogelijk zijn.

VOMI Scholing
Naast de bestaande krapte op de arbeidsmarkt is bij VOMI-leden door de corona-pandemie een achterstand ontstaan in het bijscholen van medewerkers. Die achterstand wil de sector met inzet van de Tijdelijke subsidieregeling ‘NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk’ (NLLD-SMR) versneld inhalen. Met inzet van deze subsidie, omgezet in het project VOMI Scholing, is de sector in staat de kennisachterstand in te halen. Op die manier wordt verlies van arbeidsplaatsen voorkomen.

VOMI Scholing biedt de aangesloten lidbedrijven een uitgebreid scholingsaanbod. Het betreft opleidingen voor werkenden, met aantoonbare affiniteit met het werken aan installaties in de procesindustrie en in de tankopslagbedrijven.

Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door de vakorganisatie De Unie en ingevuld door de opleiders die bij het initiatief zijn aangesloten en door de branche zijn erkend. Het aanbod is vastgelegd in een catalogus die via de website van VOMI kan worden gedownload. Het betreft leertrajecten die zijn ondergebracht in verschillende categorieën. Voor elke categorie geldt dat de hoogte van de subsidie afhankelijk is van o.a. de studiebelasting, vorm van begeleiding en kostprijs van het leertraject. Elk van deze erkende opleiders richt zich met dit initiatief op de bedrijven die dienstverlenend zijn aan de procesindustrie en de tankopslag.