Economisch beeld verbetert

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in november opnieuw verbeterd, meldt het CBS. In de Conjunctuurklok van medio november presteerden 10 van de 13 indicatoren beter dan hun langjarige trend.

De Conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die het CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd. Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok betreft een macro-economisch beeld en het gaat niet in gelijke mate op voor alle huishoudens, bedrijven of regio’s.

Producenten positiever, consumenten negatiever
Producenten waren in oktober positiever dan in september. Het producentenvertrouwen evenaarde in oktober het recordniveau van juli 2021. Consumenten waren echter negatiever dan in september. Het consumentenvertrouwen lag ook onder het langjarige gemiddelde.

Consumptie huishoudens, investeringen en uitvoer groeien
Consumenten hebben in het derde kwartaal 5,0 procent meer besteed dan in het derde kwartaal van 2020. Zij gaven vooral meer uit aan horeca, recreatie en cultuur, vervoer en communicatie en aan kleding. Zo was de horeca weer toegankelijk tot middernacht. Ook werd in het derde kwartaal gesport en mocht daarbij publiek aanwezig zijn. Kleinschalige evenementen waren toegestaan en musea en pretparken konden weer bezoekers ontvangen.

In het derde kwartaal van 2021 zijn de investeringen in vaste activa met 2,3 procent gegroeid. Er werd vooral meer geïnvesteerd in machines en woningen. Ook de investeringen in software en R&D waren hoger dan een jaar eerder. De investeringen in personenauto’s waren echter fors lager.

De uitvoer van goederen en diensten lag in het derde kwartaal 7,2 procent hoger dan een jaar eerder. Er gingen vooral meer machines, chemische en metaalproducten naar het buitenland. De uitvoer van diensten was ook hoger dan in het derde kwartaal van 2020.

Productie industrie groeit met bijna 11 procent in september
De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in september 10,9 procent hoger dan in september 2020. Een maand eerder kwam de groei uit op 9,4 procent. Ten opzichte van september 2019 bedroeg de groei ruim 4 procent.

Minder faillissementen in oktober
Het aantal failliet verklaarde bedrijven, voor zittingsdagen gecorrigeerd, is gedaald. Er zijn in oktober 9 bedrijven minder failliet verklaard dan in september. Het aantal uitgesproken faillissementen is historisch laag.

Prijsstijging koopwoningen loopt opnieuw op
Bestaande koopwoningen waren in september 18,5 procent duurder dan een jaar eerder. Dat is de grootste prijsstijging na juli 2000. De prijsstijging zwakte in 2019 wat af, maar trok daarna steeds verder aan.

Meer gewerkte uren, meer vacatures, minder werklozen
Werknemers en zelfstandigen werkten in het derde kwartaal van 2021 in totaal ongeveer 3,5 miljard uur. Dat is, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 2,1 procent meer dan een kwartaal eerder.

In het derde kwartaal van 2021 waren er 294 duizend mensen werkloos (volgens de definitie van de International Labour Organization, ILO), 3,1 procent van de beroepsbevolking. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2021 daalde het aantal werklozen met 13 duizend. Hiermee daalde de werkloosheid voor het vierde kwartaal op rij. Ondanks de daling was het niveau in het derde kwartaal nog hoger dan voor de coronacrisis, 277 duizend werklozen in het eerste kwartaal van 2020.

Eind september stonden er 371 duizend vacatures open, 45 duizend meer dan aan het eind van het tweede kwartaal. Hiermee wordt het recordhoogte van het vorige kwartaal (327 duizend) overtroffen.

Een verdere groei van het aantal vacatures, samen met een dalende werkloosheid, leidden in het derde kwartaal van 2021 tot een nog grotere spanning op de arbeidsmarkt. Tegenover elke 100 werklozen stonden 126 vacatures.

De omzet van uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling steeg in het tweede kwartaal 2021 met 3,0 procent in vergelijking met een kwartaal eerder. Ten opzichte van een jaar eerder groeide de omzet met 20,1 procent.

Bbp groeit met 1,9 procent in derde kwartaal 2021
Volgens de eerste berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het derde kwartaal van 2021 met 1,9 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat is vooral toe te schrijven aan een stijging van de consumptie door huishoudens. Ook de consumptie van de overheid droeg positief bij. Ten opzichte van het derde kwartaal 2020 was de omvang van het bbp 5,0 procent groter.