Productie industrie groeit met bijna 11 procent in september

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in september 10,9 procent hoger dan in september 2020, maakt het CBS bekend. Een maand eerder kwam de groei uit op 9,4 procent. Ten opzichte van september 2019 bedroeg de groei ruim 4 procent.

In bijna drie kwart van de branches groei
Bijna drie kwart van alle bedrijfsklassen in de industrie produceerde in september meer dan in dezelfde maand een jaar eerder. Van de grotere branches realiseerde de machine-industrie met ruim 61 procent de hoogste groei. In de transportmiddelenindustrie kromp de productie daarentegen opnieuw. Ook in september is door het aanhoudende chiptekort de productie in een aantal fabrieken tijdelijk stilgelegd.

Productie op hoog niveau
Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van augustus op september steeg de productie met 1,0 procent.

De voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde productie fluctueert doorgaans aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. In het voorjaar van 2020 kromp de productie snel en in mei 2020 werd een dieptepunt bereikt. Daarna werd een stijgende lijn ingezet en in september 2021 lag de productie onverminderd op een hoog niveau.

Vertrouwen ondernemers industrie opnieuw op recordhoogte
In oktober 2021 evenaarde het vertrouwen van de industriële ondernemers het recordniveau van juli 2021. De bezettingsgraad in de industrie nam begin vierde kwartaal 2021 af van 84,1 naar 83,8 procent.

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het Duitse producentenvertrouwen (volgens de IFO-index) was in oktober opnieuw minder positief dan een maand eerder. Ondernemers waren minder optimistisch over zowel de huidige als de verwachte bedrijvigheid. Ook in Duitsland nam de bezettingsgraad af, van 86,8 naar 84,7 procent. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie kromp volgens Destatis in september met 1,4 procent in vergelijking met een jaar eerder. Ten opzichte van september 2019 lag de productie 9,9 procent lager.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.