Export groeit met ruim 5 procent in september

Het volume van de goederenexport was in september 5,3 procent groter dan in september 2020, meldt het CBS. Er zijn vooral meer chemische en metaalproducten geëxporteerd. Ten opzichte van september 2019 lag de export 6,5 procent hoger. Het volume van de import was in september 8,1 procent groter dan in september 2020 en 9,8 procent dan in september 2019.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in november minder gunstig dan in september.

Omstandigheden voor export in november minder gunstig dan in september
Het CBS publiceert elke maand ook over de omstandigheden voor de export in de exportradar. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de export, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de export.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in november minder gunstig dan in september. Dat komt vooral doordat in de radar de groei van de Duitse industriële productie omsloeg in een krimp.

De export van goederen maakt ongeveer drie kwart uit van de totale export. Over de export van diensten rapporteert het CBS niet maandelijks. Informatie over de totale export publiceert het CBS op kwartaal- en jaarbasis. De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.