Mkb op weg naar geautomatiseerde ketencommunicatie

De daadwerkelijke toepassing van het Smart Connected Supplier Network (SCSN), een datastandaard voor het uitwisselen van berichten binnen de toeleverketen van de maakindustrie, is nog sterk in ontwikkeling. Het ERP-systeem is een sterk bepalende factor in de keuze van een passende provider. Ook zijn er duidelijke verschillen in de door de providers aangeboden diensten, soorten berichten en gehanteerde kostenstructuur. Het aantal bedrijven dat zich aansluit bij het SCSN-platform groeit gestaag, waardoor de markt voor berichtenproviders naar verwachting steeds groter wordt.

Dit zijn de resultaten van een marktverkenning naar providers van geautomatiseerd berichtenverkeer die IPL Advies voor Draline bv, Brans Metaalbewerking bv en Geton roestvrijstaalindustrie bv heeft uitgevoerd. De marktverkenning had tot doel inzicht te krijgen in de praktische bereikbaarheid voor de genoemde bedrijven en om uit te laten zoeken hoe bereikbaar SCSN voor het mkb is. De resultaten van dit onderzoek, gecombineerd met de ervaringen van de betrokken ondernemers zijn tijdens een door Koninklijke Metaalunie/Teqnow i.s.m. het Data Value Center – Smart Industry georganiseerde bijeenkomst afgelopen woensdag 24 november gepresenteerd aan collega-ondernemers.

Lagere kosten, minder fouten
Geautomatiseerde berichten naar klant en leverancier dragen bij aan efficiëntere digitalisering en snellere productieprocessen, lagere kosten en minder fouten. SCSN biedt een datastandaard voor het uitwisselen van berichten binnen de toeleverketen van de maakindustrie om berichtenverkeer tussen klanten en toeleveranciers te automatiseren. Om effectief en foutloos te kunnen werken bestaat bij veel ondernemers de behoefte aan vergaande automatisering van deze communicatie. Ondernemers vragen zich echter af waar ze, om van de mogelijkheden van SCSN gebruik te kunnen maken, rekening mee moeten houden en of de investering zich zal terugverdienen.

Herhalen
Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door een tweetal Smart Industrievouchers die de betrokken ondernemers hebben aangevraagd. De initiatiefnemers zijn inhoudelijk ondersteund door TNO en Metaalunie/Teqnow, beiden leden van het Data Value Centre voor Smart Industrie.

Als partner van het Data Value Centre voor Smart Industrie neemt Metaalunie het voortouw om deze marktverkenning de komende periode met enige regelmaat te gaan herhalen. De volgende marktverkenning zal begin 2022 plaatsvinden en in maart worden gepresenteerd. Naar verwachting zullen de resultaten via een vergelijkingstool ter beschikking komen op de website van Teqnow (initiatief van Metaalunie gericht op technologie en innovatie).

Bedrijven die willen aansluiten op SCSN kunnen het rapport gebruiken om zich op de markt te oriënteren en om te bepalen welke providers het best bij hen passen.

Het rapport is aan te vragen via info@teqnow.nl Vanaf maandag 29 november a.s. is op www.teqnow.nl een videoverslag van de bijeenkomst te bekijken.