CE Delft: voor 2030 tot 50% reductie klimaatimpact kunststoffen mogelijk

Een forse daling van de uitstoot van broeikasgas is één van de belangrijke doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs. In 2030 moet Nederland de uitstoot ten opzichte van 1990 met 55 procent hebben verlaagd en dat vergt de inzet van maatschappij, industrie en overheid. De Nederlandse rubber- en kunststofsector is met haar verduurzamingsaanpak zeer goed op stoom en kan ambitieuze doelen voor 2030 realiseren. Want de klimaatimpact van kunststoffen kan worden gehalveerd, concludeert nieuw onderzoek door onderzoeksbureau CE Delft, in opdracht van brancheverenigingen Federatie NRK en PlasticsEurope Nederland.

Een van de doelen van de Transitieagenda Kunststoffen is dat we in 2030 in ons land 40% recyclaat en 15% biobased plastics inzetten. Deze agenda uit 2018 vormt het fundament voor koers en handelen van de rubber- en kunststofsector. Hij beschrijft de verduurzamingsslag voor CO2-emissies en grondstofgebruik door in 2030 veel meer gerecycled en biobased kunststof in te zetten.

Onderzoek ‘CO2-reductie met circulaire kunststoffen in Nederland’
Of met deze plannen naast een halvering van het gebruik van fossiele grondstoffen een substantiële CO2-reductie wordt gerealiseerd, is door CE Delft onderzocht in opdracht van de Federatie NRK en PlasticsEurope Nederland. In het nieuwe onderzoek ‘CO2-reductie met circulaire kunststoffen in Nederland’ zijn twee richtinggevende scenario’s uitgewerkt die op macroniveau kijken naar hoe verschillende ontwikkelingen de klimaatimpact van het Nederlandse gebruik van kunststof en rubber beïnvloeden.

Conclusie: de klimaatimpact van kunststoffen kan tot 50% omlaag, mits de doelen uit de Transitieagenda worden gerealiseerd. Hiervoor is het noodzakelijk dat nagenoeg alle afgedankte producten ingezameld worden voor recycling en dat de overheid liefst op Europees niveau bijdraagt door duidelijke doelstellingen en regels en tevens de transitie actief faciliteert.

Inzet van sector én overheid
NRK en Plastics Europe Nederland zijn verheugd dat de grote inspanningen van hun industrie effect hebben en tot belangrijke milieuwinst leiden. “Voor kunststoffen is een CO2-reductie mogelijk van gemiddeld 50 procent en voor rubber tot 20 procent. De afzet van onze industrie stijgt de komende jaren, terwijl de footprint daalt. Dat is ontzettend goed nieuws”, zegt Harold de Graaf, algemeen directeur van de NRK.

Ook Theo Stijnen, directeur van PlasticsEurope Nederland, is blij met het rapport en de aantoonbaar positieve milieueffecten van circulair kunststof. “De Transitieagenda is vooral gebaseerd op het verminderen van ruwe grondstoffen. Dit rapport geeft een duidelijk beeld van de precieze klimaatimpact en dat is heel waardevol. Concrete voorbeelden laten zien dat onze producten toegevoegde waarde hebben en in diverse toepassingen leiden tot belangrijke milieuwinst.”

Lees het volledige artikel op de website van Rethink, download hier het volledige rapport, dowload hier de factsheet of bekijk hieronder de aftermovie.