Chemische sector waarschuwt voor gevolgen eu chemicaliënstrategie

In de nieuwe chemicaliënstrategie stelt de Europese Commissie voor dat zo’n 12.000 stoffen, die worden gebruikt in onder meer verven, wasmiddelen, batterijen en halfgeleiders van auto’s, moeten worden vervangen of geherformuleerd. Dit duurt voor de Europese chemische industrie niet alleen jaren, maar gaat ook zorgen voor flinke verliezen. Op basis van een rapport verwacht de Europese branchevereniging Cefic een verlies voor haar sector van zo’n 12 procent, wat neerkomt op 70 miljard euro.

De voorgestelde strategie is onderdeel van de Europese Green Deal en heeft als doel de vervuiling terug te brengen en te zorgen voor een gifvrij milieu, onder meer door chemicaliën veiliger en duurzamer te gebruiken. De vereniging meldt niet tegen de ambities van de voorgestelde strategie te zijn en pleit voor een zogeheten transitiepad voor de chemische sector. “De chemische industrie in de EU is een belangrijke leverancier van alle productie-industrieën en essentiële en strategische waardeketens, waaronder geneesmiddelen, elektronica, EV-batterijen en bouwmaterialen. De beoogde beleidswijzigingen die met de voorgestelde strategie gepaard gaan, zullen een aanzienlijk ‘rimpeleffect’ creëren in veel waardeketens, die afhankelijk zijn van chemicaliën. Daarom worden Europese beleidsmakers en regeringen van EU-lidstaten uitgenodigd om met de industrie samen te werken en de chemicaliënstrategie om te zetten in een echte groei- en innovatiestrategie.”

Het transitiepad moet tijdlijnen en maatregelen bevatten voor de industrie om vervangingsmiddelen te ontwikkelen en zich te concentreren op die producten waar deze vervangingsmiddelen het eerst beschikbaar zouden kunnen zijn, vindt Cefic. Het vermogen van bedrijven om producten te vervangen, hangt volgens de vereniging grotendeels afhangen van de details van de aanstaande regelgeving, van wat technisch en economisch haalbaar kan zijn, en vooral van hoe klanten zullen reageren op de vervangende of geherformuleerde producten.
Het voorstel van Cefic sluit aan bij de strategie van de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI), zegt directeur Manon Bloemer: “De Nederlandse chemische industrie zet in op samenwerking en innovatie om het klimaatprobleem op te lossen, werkt aan een betere verbinding met de samenleving en investeert in veiligheid en een gezond leefmilieu.”

Dit Cefic-rapport is het eerste in een reeks die, in opdracht van de branchevereniging, wordt uitgevoerd door het economische onderzoekadviesbureau Ricardo Energy & Environment over de bedrijfseffecten van de Europese chemicaliënstrategie. Het volgende rapport verschijnt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022.

Effect op de oppervlaktebehandelende branche
Voor de oppervlaktebehandelende branche heeft een en ander ook grote gevolgen. En net als de chemische sector staat ION voor een veilige werkplek en een goed milieu. Echter, volgens Vereniging ION is de heilige graal niet alleen vervanging, zeker niet op korte termijn, maar zijn er andere oplossingen denkbaar die de genoemde doelen ook dichterbij brengen. Vandaar dat ook Vereniging ION actief participeert in de discussie over de EU-chemicaliënstrategie. Dat wordt gedaan in zowel samenwerkingsverbanden met andere branches, alsook direct met beleidsmakers in Brussel en Den Haag.

Net als vermeld in dit persbericht wil Vereniging ION een meersporenbeleid. Aan de ene kant een georganiseerd tijdpad om alternatieven te zoeken en te valideren, maar aan de andere kant ook inzetten op innovatie en veilige werkwijzen om daar waar nodig alternatieve technologieën en veilige productie methoden te ontwikkelen.