Verbond blij met aandacht RVO voor constructieve aspecten zon-op-dak

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een eerste onderzoek laten uitvoeren naar de constructieve beperkingen voor het aanbrengen van zonnepanelen op grote gebouwen zonder woonbestemming. Uit het onderzoek blijkt dat 85 procent van deze daken zonder óf na een of meerdere ‘lichte’ ingrepen geschikt is voor zonnepanelen. Het Verbond is blij dat er nu ook vanuit overheidszijde aandacht voor de veiligheid van de constructie is.

Verzekeraars zetten zich in om nieuwe risico’s verzekerbaar te houden, maar maken zich ook zorgen over de kwaliteit en veiligheid van zonnepanelen-installaties en de onderliggende (dak)constructie en isolatiemateriaal. Zij zien bovendien de druk op de energietransitie door klimaatverandering verder toenemen
. Een grote rol daarin is weggelegd voor gemeenten, die per 1 januari 2022 de mogelijkheid krijgen om gebouweigenaren te verplichten hun dak te gebruiken voor het plaatsen van zonnepanelen. Het Verbond is dan ook blij dat er nu onderzoek ligt. 

15 procent zwaar beperkt 
Uit het onderzoek blijkt dat 15 procent van de grote daken ‘zwaar’ beperkt is, 45 procent kent een ‘lichte’ beperking en circa 40 procent kent geen of amper constructieve beperkingen. Volgens het onderzoek vereisen daken met een lichte beperking, zoals agrarische panden, meestal een of meerdere lichte ingrepen. Daken met een zware beperking, een kwart van de distributiecentra en industriële panden, vereisen zwaardere interventies.  

Minder budget  
Zonnepanelen moeten gedragen kunnen worden door het dak. Dat vraagt in sommige gevallen om aanpassingen in de constructie. De kosten daarvan worden volgens de onderzoekers vaak niet meegerekend in business cases en subsidieaanvragen, waardoor er te weinig overblijft om de aanpak van constructieve beperkingen te financieren. Daar moet bij de overheid meer aandacht voor zijn, vindt TKI Urban Energy: “Met name in een markt waarin de marges flink onder druk staan is dit een risico voor snelle uitrol.”  

Rapport en webinar 
Het volledige rapport ‘Constructieve beperkingen zon-op-dak in utiliteitsbouw’ is in te zien op de website van TKI Urban Energy. Op 11 januari van 14.00 tot 15.00 organiseert TKI een webinar om de resultaten toe te lichten. Inschrijven kan via deze link. Zicht op ontwikkelingen van risico’s is voor verzekeraars van belang om passende verzekeringsoplossingen te kunnen blijven bieden.