Energie-efficiëntie industrie kán snellere bijdrage aan klimaatdoel leveren

Doorbreken van barrières maakt snellere emissiereductie mogelijk

Het vergroten van de energie-efficiëntie is de belangrijkste mogelijkheid om op de korte termijn een significante hoeveelheid CO2-emissies van de industrie te reduceren in opmaat naar de klimaatakkoord doelen van 2030. Om dat mogelijk te maken dienen een aantal barrières doorbroken te worden en kan een project niet simpelweg platgeslagen worden tot een terugverdientijd. Dat was de belangrijkste boodschap van Project 6-25 tijdens de sessie ‘Breaking CO2 Reduction Barriers’ op de ‘European Industry & Energy Summit’ in Ahoy Rotterdam.

Sneller CO2 reduceren is mogelijk
Het project 6-25 is na de totstandkoming van het Klimaatakkoord in 2019 door FME (technology providers) en VEMW (energie grootverbruikers) van start gegaan om de uitdagingen van emissiereductie in de industrie direct ter hand te nemen. Want, indien het CO2-reductietempo van de afgelopen 10 jaar doorzet wordt niet meer dan circa 40 procent van de doelstelling voor 2030 gerealiseerd.

Het project 6-25 wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van EZK. Het richt zich op het vergroten van de energie efficiëntie omdat daarvoor op korte termijn de technologie (TRL 8-9) voorhanden is. Bovendien heeft een energiegebruiker de toepassing daarvan in belangrijke mate zelf in handen. Echter, de energiegebruikers zijn hier vaak niet van op de hoogte of zien andere hobbels op de weg om hiermee aan de slag te gaan.

Barrières doorbreken
Project 6-25 kan de hefboom voor industriële bedrijven zijn om meer CO2-reductie te realiseren dan tot nu toe verwacht wordt op basis van het verleden. Inzicht in de complexe praktijk helpt ons om een aantal barrières voor de deelnemers te doorbreken die op dit moment de ontwikkeling van energie efficiëntie projecten belemmeren. Het project levert expertise en capaciteit om de attractiviteit van bestaande businesscases te vergroten, nieuwe te identificeren, en daarmee bewezen beperkt toegepaste technologie in bestaande productieprocessen in te passen. Van de programmadoelstelling van 6 Mton CO2-reductie rond 2025 is in een studie van RHDHV en PDC zo’n 3 Mton aan realistisch, technisch en economisch inpasbaar, potentieel gevalideerd. Dit technologiepotentieel kan de procesefficiëntie verbeteren en nu al klaar zijn voor grootschalige uitrol, dit in tegenstelling tot grootschalige waterstof, elektrificatie en CC(U)S. Het 6-25 project, dat in deze fase wordt uitgevoerd door FME, VEMW, PDC, TPA en Green April, is een accelerator voor deze projecten met een gevalideerd implementatieklaar technologieportfolio. Hun aanpak lost de belangrijke barrières, waarmee energie eindgebruikers (asset owners) worden geconfronteerd, op.

Interesse?
Bedrijven die interesse hebben om deel te nemen aan het project kunnen via het e-mailadres info@6-25.nl contact opnemen met de projectleiding. Op de website van 6-25 is veel informatie te vinden over het project en de technologieproviders die al zijn aangesloten. Zij bieden oplossingen in energiemanagementsystemen/artificial intelligence, motoren en drives, warmte(re)generatie en -uitkoppeling, flexibiliteit, scheidingstechnologie en financiële instrumenten.

www.vemw.nl