Nieuw kabinet zet hard in op vergroening industrie

Industrie niet langer probleem maar belangrijk deel van de oplossing

De coalitie die het nieuwe kabinet gaat vormen gaat de klimaatdoelen aanscherpen om de uitdaging van de klimaatverandering aan te gaan en tegelijkertijd een duurzame en sterke economie op te bouwen met nieuwe banen. Rekening houdend met de clusteraanpak, wil het kabinet met de 10-20 grootste uitstoters bindende maatwerkafspraken maken op basis van wederkerigheid, met versterking van het vestigingsklimaat en behoud van duurzame werkgelegenheid. Er komt een Klimaatfonds waarvan 22 mrd beschikbaar voor vergroening industrie en infrastructuur. VEMW is verheugd dat er een basis is gelegd voor een regeerakkoord. Het motto sluit aan bij de ambitie van de industrie, die klaar is voor de uitvoering als op korte termijn een aantal besluiten al wel wordt genomen.

Besluiten
Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “we zijn verheugd dat er vanuit een onderhandelingsakkoord nu een basis is gelegd voor een regeerakkoord en vertrouwen erop dat een nieuw kabinet snel aan de slag kan. Het motto, dat verwijst naar het aan de slag gaan voor een duurzaam toekomstig verdienvermogen voor Nederland, sluit naadloos aan bij de ambitie van de industrie. Het is nu het moment om de investeringen te doen die daarvoor nodig zijn. De industrie is klaar voor de uitvoering, zo blijkt onder meer uit de plannen van de industrieclusters en de ruime overtekening van het stimuleringsinstrument SDE++. Om die uitvoering ook daadwerkelijk ter hand te kunnen nemen en het emissiereductiepotentieel te verzilveren moet wel nog een aantal besluiten op korte termijn worden genomen. Zo is er voor 2030 veel extra hernieuwbare elektriciteit nodig: minimaal 10 GW wind-op-zee, maar waarschijnlijk nog meer. En niet minder belangrijk: er is veel extra infrastructuur nodig voor het transport van die elektriciteit, van waterstof en van CO2 (CCS). Daarvoor moet ook de wet- en regelgeving deels aangepast (Energiewet, Warmtewet) en deels gecreëerd (waterstof, CCS) worden, dient de financiering geregeld te worden én de ruimtelijke inpassing. Voor de industrie moet het bestaande ondersteuningsmechanisme (SDE++, VEKI, DEI+, Groeifonds, e.d.) aangepast en verruimd worden, met een betere aansluiting op de praktijk van bedrijven. Met ruimte voor maatwerk en implementatiekosten. Dán kunnen we aan de slag. We houden de beoogde premier graag aan zijn eigen 3 A’s: Actie, Actie en Actie.”

Kijk en luister hieronder naar de reactie die Hans Grünfeld mocht geven gisteren bij de NOS:

Televisiefragment, vanaf 1.37u op https://www.npostart.nl/nos-journaal-het-regeerakkoord/15-12-2021/POW_05064917
Radiofragment, vanaf 1.53u 

ww.vemw.nl