Kentekenplicht: ontwikkelingen bij individuele keuringen

Vanaf 1 januari 2022 is het niet meer mogelijk om nieuwe voertuigen conform de ingroeiperiode administratie te registeren. Dit moet via individuele keuringen (mits niet gekozen wordt voor het typegoedkeuringstraject). Afgelopen maanden is duidelijk geworden dat niet alle voertuigen kunnen voldoen aan de wettelijke eisen. Hoe nu voertuigen wel te registeren in 2022?

Korte termijn oplossing
RDW kiest ervoor om de grote lijst met knelpunten om te zetten naar twee type-oplossingen. De oplossing waarvoor RDW een alternatief voorschrift vaststelt en een andere soortoplossing waarbij tijdelijk een toestemming wordt gegeven om af te wijken van de eisen.

In het laatste geval zal dit worden aangemerkt in het kentekendossier. Als I&W uiteindelijk de wet heeft aangepast, zal de opmerking verdwijnen. In alle gevallen blijft een goedkeuring van RDW geldig.

In de “wijze van keuren” versie 1-1-2022 zal RDW communiceren wat wel/niet geaccepteerd wordt op het keuringsstation. Mocht u merken dat in een individueel geval hiervan afgeweken wordt, dan heeft u het recht om hierover met de keurmeester in gesprek te gaan. Ook RDW(-keuringstation) zal moeten wennen aan de herziene situatie.

Als u het document “wijze van keuren mobiele machines” niet kunt vinden op de website van RDW, is het advies deze te googlen. Let aub op de juiste versiedatum. De versie 1-1-2022 wordt in de loop van de week gepubliceerd.

Lange termijn oplossing
De noodzakelijk aanpassingen in de wet zijn naar verwachting op zijn vroegst in oktober 2022 gereed.

Oplossingen voor knelpunten die leden hebben ervaren in de afgelopen periode
BMWT leden hebben afgelopen periode knelpunten aangedragen waar zij tegenaan liepen bij individuele keuringen. Een aantal concrete veranderingen zou zichtbaar moeten worden:

  • Keuringsaanvragen voor té grote of té zware voertuigen zouden nu wel in elk keuringsstation gelijk behandeld moeten worden. De beleidsregel is dat dit is toegestaan, maar een opmerking wordt geplaatst op het kentekenbewijs.
  • Bij grote aantallen individuele keuringen is het mogelijk om met een individueel keuringsstation afspraken te maken om deze handig in te plannen. Dit was nog niet in elk keuringstation mogelijk.
  • RDW keurmeesters besturen niet zelf de machines: dus rangeren van uw voertuig, de remproef of rit naar de weeginstallatie voeren zij niet uit.


Voor meer informatie s.plazier@bmwt.nl.