Kwaliteitsverklaring inhuur externe keuringen BMWT-Keur

Steeds meer Keur-deelnemers maken gebruik van de dienstverlening door derden voor het uitvoeren van BMWT-keuringen. Dit is reden om de spelregels voor inhuur van derden te verduidelijken. Inhuur van derden voor het uitvoeren van BMWT-keuringen is mogelijk. Belangrijk is dat de afspraken contractueel worden vastgelegd en dat de externe keurmeesters worden geregistreerd, zodat zij ook keuringen kunnen afmelden. Inhuur van ZZP-ers of het uitvoeren van keuringen door een ander bedrijf zijn beide mogelijk.

Deze spelregels gelden niet voor het laten uitvoeren van keuringen door (eigen) dealerbedrijven. Hiervoor kan het bestaande driepartijen contract worden gebruikt.


Bij inhuur van derden zijn de volgende zaken van belang:
 

  • de ingehuurde monteurs moeten voldoen over de opleidingseisen die ook gelden voor eigen monteurs/keurmeesters;
  • de ingehuurde monteurs worden geregistreerd in het CRM-systeem van BMWT, zodat zij keuringen kunnen afmelden en controle hierop mogelijk is;
  • de inhuur wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen de keurdeelnemer en Stichting BMWT-Keur;
  • daarnaast tekenen de Keurdeelnemer, Stichting BMWT-Keur en de externe keurmeester een overeenkomst over de borging van de spelregels. Bij inhuur van meerdere externe monteurs van een bedrijf wordt een overeenkomst per monteur getekend;
  • de BMWT-Keurdeelnemer is en blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van de onder zijn opdracht uitgevoerde keuringen. Dus ook voor de keuringen door ingehuurde monteurs;
  • het is de verantwoordelijkheid van de Keur-deelnemer om BMWT-Keur te informeren over veranderingen in de overeenkomst voor inhuur;

de eerder tussen Keur-deelnemer en Stichting BMWT-Keur afgesloten overeenkomsten voor keuring door derden hoeven niet te worden aangepast.