Prioriteiten Jaarplan Nederlandse Arbeidsinspectie 2022

De Inspectie SZW heet vanaf 1 januari Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Voor het komende jaar heeft de Arbeidsinspectie haar doelstellingen beschreven in het Jaarplan Nederlandse Arbeidsinspectie 2022.

Voor de metaal sector zijn dit de belangrijkste aandachtspunten:

  • Blootstelling aan gevaarlijke stoffen
  • Fysieke belasting
  • Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

De Arbeidsinspectie richt zich daarbij op:

  • Meer inzet op het voorkomen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen (o.a. CMR-stoffen, dieselmotoremissie en lasrook). Meer specifiek zal geïnspecteerd worden bij gieterijen en smelterijen.
  • Meer bekendheid geven aan de vernieuwde arbocatalogus lasrook en de Verbetercheck Lasrook (5xbeter).
    Betere naleving van arbozorgverplichtingen.
  • Vanaf 2022 wordt bij alle Arbo-inspecties standaard gecontroleerd op minimaal de aanwezigheid van de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak en bij voorkeur ook op de kwaliteit en inhoud ervan. De controle op het basiscontract met een arbodienst of -arts wordt daarnaast binnen meerdere programma’s verricht.
  • Nieuwe regeling Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE-regeling); beoogde inwerkingtreding 1 juli 2022
  • Samen met relevante ketenpartners stimuleren van een cultuur van gezond en veilig werken.


Om goed voorbereid te zijn op een eventuele inspectie, adviseert MetaalUnie u gebruik te maken van de RI&E Metaalbewerking of als u deze al heeft ingevuld, het plan van aanpak actueel te houden en extra aandacht te besteden aan mogelijke blootstelling van uw medewerkers aan gevaarlijke stoffen. 5xbeter heeft diverse tools ontwikkeld, waarmee u de blootstelling kunt inventariseren, beoordelen en maatregelen kunt treffen. Bekijk hiervoor de Verbetercheck Gevaarlijke Stoffen en de Verbetercheck Lasrook.

Voor vragen over het jaarplan van de Arbeidsinspectie of ondersteuning bij gezond en veilig werken, kunt u contact opnemen met de afdeling Sociaaljuridisch ledenadvies.