Ondersteuning voor human capital topsector logistiek

Voucherregeling 2022 – Human Capital – staat nu open!

Human Capital staat aan de lat om ervoor te zorgen dat er voldoende goed opgeleide mensen met de juiste skills beschikbaar zijn voor onder meer de maatschappelijke uitdagingen en benodigde transities waarvoor de logistieke sector staat. Human Capital betreft zowel studenten (pre-experience) alsook werkenden (post-experience) met een logistieke functie.

Voor het realiseren van een brede toepassing van (nieuwe) kennis en innovatie met een groter bereik aan bedrijven is een voucherregeling ontwikkeld, bestaande uit 2 verschillende type vouchers:

  1. De onderwijsvoucher richt zich op het ontwikkelen van onderwijsmiddelen;
  2. De implementatievoucher richt zich op het ontwikkelen van implementatietools en instrumenten.


Financiering
Er is voor 2022 ruimte voor het toekennen van 10 onderwijsvouchers en 4 implementatievouchers.

  • Onderwijsvoucher: het maximaal toe te kennen bedrag per aanvraag is € 10.000,= (ex. Btw), te cofinancieren in-kind (uren) met een waarde minimaal evenredig aan de waarde van de toegekende voucher. Met de aanvraag moet het onderwijsmiddel minimaal 1 keer in een lesomgeving worden gevalideerd.
  • Implementatievoucher: het maximaal toe te kennen bedrag per aanvraag is € 25.000,= (ex. Btw), te cofinancieren in-kind (uren) met een waarde minimaal evenredig aan de waarde van de toegekende voucher. Met een aanvraag moet de tool bij minimaal 3 bedrijven worden gevalideerd.

Na deze regeling voor 2022 is er in 2023 nog een beperkt budget van 100.000,= voor de voucherregeling beschikbaar.


Termijn voor indienen van aanvragen
De regeling staat open vanaf 1 januari 2022 voor het aanvragen van vouchers. Aanvragen zullen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst totdat het budget volledig uitgeput is en worden beoordeeld door de Programmaontwikkelaars van de Topsector Logistiek en de Programmaontwikkelaar HC.

Aanvragen worden beoordeeld op basis van de volgende beoordelingscriteria:

  1. bijdrage aan het inhoudelijk jaarplan;
  2. bijdrage aan de doelstellingen van de regeling;
  3. omvang potentiele impact en reikwijdte van de resultaten in de praktijk;
  4. aansluiting op de KPI’s van de stuurgroepen.

Na goedkeuring van een aanvraag dient het onderwijsmiddel of de implementatietool binnen 6 maanden na datum van beschikking gerealiseerd te zijn. Bij afronding moet een korte inhoudelijke rapportage met het cofinancieringsbewijs met een minimale waarde evenredig aan de waarde van de voucher alsook de deliverables worden ingediend.


Wie kan aanvragen
Voor het aanvragen van vouchers komen de volgende organisaties in aanmerking:

  • Onderwijsvoucher: Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO), Hoger Beroepsonderwijs (HBO), Wetenschappelijk Onderwijs (WO), Niet-bekostigd onderwijs inclusief opleidingen van beroeps- en brancheorganisaties.
  • Implementatievoucher: onderwijsinstelling of beroeps- en brancheorganisatie met een logistieke opleiding, adviseur van logistiek MKB, regionale ontwikkelingsmaatschappij of samenwerkingsverband gericht op logistiek.


Ideeën of vragen?
Neem dan contact met TKI DINALOG op! TKI DINALOG ondersteunen u graag bij het indienen van uw aanvraag. Voor onderwijsinhoudelijke vragen kunt u per email contact opnemen met Yolande de Heus: yolande.deheus@TopsectorLogistiek.nl. Voor financiële of administratieve vragen kunt u per email contact opnemen met Linde Vermeulen: Linde.Vermeulen@Connekt.nl.


Relevante documenten behorende bij deze regeling