Aanscherping milieuzone: wel of geen waarschuwingsperiode?

Er is veel onduidelijkheid over de handhaving van de aangescherpte regelgeving rond de milieuzones voor vrachtauto’s. Dat merken wij door het contact dat wij met onze leden hebben.

Per 1 januari 2022 mag je alleen nog met een vrachtauto met emissieklasse Euro VI een milieuzone in. Er is allesbehalve eenduidigheid bij de verschillende gemeenten met een milieuzone. De ene gemeente handhaaft per half januari 2022, terwijl de andere per april handhaaft of er helemaal geen melding over maakt. Met het onderstaande overzicht proberen we meer duidelijkheid te geven.

Waar wel of geen waarschuwingsperiode?

De gemeenten Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Arnhem kennen een officiële waarschuwings- of gewenningsperiode. In deze steden kun je tot 1 april 2022 een waarschuwingsbrief verwachten als je met een dieselvrachtauto de zone in rijdt die niet aan de eisen voldoet. Per 1 april gaan die 4 gemeenten handhaven.

Gemeente Haarlem hanteert een langere waarschuwingsperiode tot 1 mei 2022, omdat ze voor het eerst een milieuzone invoert. Gemeente Eindhoven (half januari), Breda (16 januari), Rijkswijk (1 februari) en Leiden (geen handhaving tot het ontheffingenbeleid aan het einde van het eerste kwartaal is vastgesteld) kennen geen officiële waarschuwingsperiode, maar gaan vanwege verschillende redenen ook niet gelijk handhaven.

Tot slot maken Den Bosch, Tilburg, Maastricht, Rotterdam en Delft geen melding over een waarschuwingsperiode.

Ontheffingen en hardheidsclausule

Er bestaan verschillende soorten ontheffingen als je niet aan de aangescherpte regels voor de milieuzones kunt voldoen. Zo bestaat er een landelijke ontheffing voor bijzondere voertuigen zoals kraanwagens, betonmolens en kolkenzuigers. Ook zijn er maximaal 12 dagontheffingen per gemeente per jaar te verkrijgen en zijn er langdurige ontheffingen mogelijk vanwege de levertijden van een nieuw voertuig.

Tot slot kun je een beroep doen op de hardheidsclausule als je financieel niet in staat bent om een nieuw voertuig aan te schaffen.