1 en 2 februari: Praktijkgericht Risicomanagement voor Beheer en Onderhoud van Assets

Door het toepassen van risicomanagement op praktijkgerichte vraagstukken wordt niet alleen de kennis overgebracht, maar leert men ook wat de impact is van de methodiek voor je organisatie. Ook wordt duidelijk wat de verhouding is tussen de kosten en de opbrengsten bij het implementeren van de risicomanagement.

Deze cursus stelt je in staat om risicomanagement voor beheer en onderhoud toe te passen gedurende de gehele levenscyclus van een technische installatie.

Onderwerpen

  • Kader van risicomanagement
  • Gebruik van risicomatrices
  • Gebruik van risicogetallen
  • Toepassen van kosteneffectiviteit
  • Werken met scenario’s en tools
  • Uitvoeren van risicoanalys
  • Interpreteren en communiceren van resultaten
  • Realiseren van risicobewust denken, organisatiebreed


Je bent van harte welkom op 1 en 2 februari bij de NVDO in Houten.

Aanvullende informatie, de kosten en AANMELDEN