Visie op industrie Oost-Nederland 2030 aangeboden aan Eddy van Hijum

Door de ontwikkeling van digitale technologieën en robotisering verandert de industrie in Oost Nederland.  Deze transformatie aangejaagd door veranderende economische verhoudingen in de wereld, de klimaatproblematiek, de toenemende schaarste aan grondstoffen en de vergrijzing. Om klaar te zijn voor deze veranderingen heeft BOOST samen met haar partners een visie op de toekomst ontwikkeld. Deze is samengevat in het Industriekompas Oost-Nederland. Op 17 december is dit kompas aangeboden aan Eddy van Hijum, gedeputeerde van de provincie Overijssel.

Oost Nederland loopt voorop

Er is een breed gedragen, ambitieuze en langjarige impuls nodig om de voorsprong die er nu is op het gebied van technologie en industriële kwaliteit te behouden. Industriële innovatie en digitalisering worden het vliegwiel van onze productiekracht, de zuurstof van onze arbeidsmarkt en de graadmeter van ons concurrentievermogen. Daarbij komt dat de digitaliserings- en innovatiekracht van de maakindustrie als geen ander bijdraagt aan maatschappelijke uitdagingen, zoals de energietransitie en circulair ondernemerschap.

Eddy van Hijum, gedeputeerde Overijssel: “We hebben in Oost Nederland een aantal prachtige bedrijven die landelijk én Europees als voorbeeld kunnen worden gezien, zoals Kaltenbach in Hengelo(verwijst naar een andere website). Die bedrijven moeten we koesteren en voeden. BOOST is de toekomstvisie en biedt met het kompas dat ontwikkeld is een prachtig middel om die concurrentiepositie vast te houden en te versterken. En om als voorbeeld te dienen voor alle andere bedrijven die voor grote opgaven staan.”

Duurzame economie
In 2030 zal de industrie in Nederland er heel anders uit zien dan vandaag de dag. In deze visie wordt er vanuit gegaan dat we niet alleen een technologische revolutie tegemoet gaan, maar vooral ook een maatschappelijke. De verandering van arbeid en banen wordt daarbij de grote dominante factor. BOOST is een navigator voor het industriële MKB: het geeft informatie en richting. Dankzij een gedeelde ambitie en de samenwerkingen met een hands-on aanpak zal de Oost-Nederlandse industrie verder ontwikkelen, met aandacht voor productiviteitsverhoging en vergroening.