Flexibele schil aan personeel als structureel en strategisch instrument

Het flexibel maken van een personeels-bestand is voor de meeste organisaties een ‘hot topic’. Er vindt een duidelijke verschuiving plaats in de verhouding tussen flexibele arbeidskrachten en vast personeel.

Flexibele schil is een term die je steeds meer op ziet duiken als het gaat om het flexibiliseren en organiseren van arbeid in organisaties. Het creëren van zo’n flexibele schil zal de komende jaren alleen maar toenemen, waarbij de invulling ervan varieert per branche en per organisatie. Juist in de logistieke sector is de behoefte aan flexibiliteit groot. De branche van “heffen en hijsen” heeft kenmerken die flexibiliteit van het personeelsbestand als strategisch instrument vereist om nog succesvol te kunnen zijn. Denk daarbij aan: het openen van een vestiging in een andere regio, internationalisering van de bedrijven, grootschalige projecten, zoals bijvoorbeeld revamps en shutdowns in de chemische en petrochemische industrie, steeds grootschaliger projecten in de olie & gas industrie, civiele projecten waarbij 24 uur per dag 7 dagen per week gewerkt wordt.

Heeft uw organisatie de volgende vraagstukken:
Is een betere veiligheidsperformance mogelijk als u kiest voor een hoger percentage eigen medewerkers op uw offshore constructie vloot, aangevuld met regelmatig terugkerende flexibele mensen, vanuit een vaste pool?
Ouderenbeleid: hoe hier mee om te gaan; hoe worden in de (nabije) toekomst posities ingevuld?
Hoe kan kennis binnen de organisatie behouden worden?
Financiële ruimte voor vaste posities: u heeft enkele projecten, piek- of ziekperiodes maar geen budget om vast personeel hierop aan te nemen?
Reorganisatie: uw organisatie moet helaas om bedrijfseconomische redenen gaan inkrimpen; uw kennis en kunde verlaat hierbij de organisatie. U zou graag in de toekomst toch gebruik, op flexibele basis, willen maken van uw medewerkers;
Heeft u als kraanverhuurbedrijf nog steeds 11 kraanmachinisten nodig in vaste dienst voor 10 mobiele kranen? Of volstaat een beleid waarbij 80% van uw machines wordt bediend door eigen medewerkers?
Loonkosten: hoe groot is de besparing op uw loonkosten, als u 20% van uw operationeel personeel flexibiliseert?
Poolmanagement: mijn bedrijf heeft een beperkte groep medewerkers met specifieke vakkundigheidseisen. Een beperkt aantal collega’s in de branche zijn zeer vergelijkbaar. Zou het voor niet economischer zijn, als de bedrijven gezamenlijk gebruik maken van een pool en op dat deel volledig flexibel worden?
Kan er in een grote internationale organisatie gebruik worden gemaakt van een strategische pool aan externe vakmensen?
Deze vragen eisen het uiteenrafelen van processen en werkzaamheden in termen van vast en flexibel. Een cultuuromslag in het zien van kansen en nemen van besluiten. Een positie als uitvoerder hijswerken, project manager, rigging engineer of veiligheidskundige afwisselend laten vervullen door iemand van buiten? Ooit eens bij u opgekomen?