Vertrouwen industrie nog boven het langjarig gemiddelde

Prijsstijging in industrie zwakt af

In januari 2022 waren de ondernemers in de industrie minder optimistisch. Het vertrouwen ging van 10,2 in december naar 9,0 in januari, aldus het CBS. Het producentenvertrouwen lag echter ook in januari ruim boven het langjarig gemiddelde. De ondernemers in de industrie oordeelden in januari vooral minder positief over de verwachte bedrijvigheid en de orderpositie. Ook uit de vorige week verschenen Economische Barometer voor het MKB Metaal blijkt dat ondernemers minder positief zijn over de binnenlandse orderpositie in het eerste kwartaal van 2022.

Twee van de drie deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief. Het aantal ondernemers dat verwacht dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen is groter dan het aantal ondernemers dat een afname van de productie voorziet. Het aantal ondernemers dat de orderpositie groot acht heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille te klein vindt, gelet op de tijd van het jaar.

In meer dan de helft van de branches in de industrie nam het vertrouwen af. Het sterkst daalde het vertrouwen in de papier- en grafische industrie. Het vertrouwen in de transportmiddelenindustrie verbeterde daarentegen een stuk. De ondernemers in de hout- en bouwmaterialenindustrie waren in januari het meest positief.

Bezettingsgraad nagenoeg gelijk
De benutting van machines en installaties in de industrie kwam bij aanvang van het eerste kwartaal van 2022 uit op 83,6 procent. Hiermee lag de bezettingsgraad iets lager dan een kwartaal eerder, toen de bezettingsgraad op 83,8 procent lag. De bezettingsgraad lag daarentegen wel 3,6 procentpunt hoger dan begin januari 2021. De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in november 10,6 procent hoger dan in november 2020. Een maand eerder kwam de groei uit op 9,9 procent.

Producentenvertrouwen Duitsland neemt toe
Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het Duitse producentenvertrouwen (volgens de IFO-index) nam in januari toe. Ondernemers waren optimistischer over de huidige bedrijvigheid en ook over de verwachte bedrijvigheid. In Duitsland nam de bezettingsgraad toe, van 84,9 naar 85,6 procent. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie kromp volgens Destatis in november met 2,4 procent in vergelijking met een jaar eerder. Ten opzichte van november 2019 lag de productie 5,9 procent lager.

Afzetprijzen industrie hoger in december
De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in december gemiddeld 19,5 procent hoger dan in december 2020, meldt het CBS. Ten opzichte van november 2021 zijn de afzetprijzen met 0,1 procent gedaald.